DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Radikalisering og bandeinvolvering

Radikalisering og bandeinvolvering
- Forebyggelse og exit  

  • Bevægelser indenfor og videre fra ekstreme miljøer,
    kriminelle netværk, bande- og rockgrupperinger

Om forskningen

Forskerne undersøger unges og voksnes indgange, deltagelse og bevægelser i og på tværs af ekstreme politiske/religiøse miljøer, kriminelle netværk, bande- og rockgrupperinger samt de sociale mekanismer og pædagogiske indsatser, der muliggør alternative livsbaner.

Målet er at udvikle ny viden om sammenhænge mellem større samfundsmæssige bevægelser og individers deltagelse i ekstreme politiske/religiøse miljøer, bande og rockergrupperinger samt de mekanismer og interventioner, der har betydning for individets mulighed for at bevæge sig videre fra kriminelle og voldelige miljøer og etablere et nyt liv.

Kontakt

Udgivelser

Udgivelserne kan også lånes på AU Library, Emdrup, eller købes samme steds til 50 kr. for pjecen og 150 kr. for rapporten.

Publikationerne kan købes til forsendelse ved bestilling i webshoppen

Ved ønske om køb af klassesæt kan du kontakte Iben Nørgaard, ibno@edu.au.dk

Publikationer

  • Mørck, L. L. (2006, 2007). Grænsefællesskaber: Læring og overskridelse af marginalisering (1. & 2.udg.). Frederiksberg: Roskilde Universitets Forlag.
  • Mørck, L. L. & Hansen, P. (2015). Fra Rocker til akademiker. Psyke & Logos, 2015, 36(1), 266-298
  • Mørck, L. L. (2014) “Learning to live”: Expansive learning and mo(ve)ments beyond ‘gang exit’. I:  J. L. Polman, E. A. Kyza, D. K. O'Neill, I. Tabak, W. R. Penuel, A. S. Jurow… L. D'Amico (red.). Learning and becoming in practice: The International Conference of the Learning Sciences (ICLS vol.1, s. 487-494). ISBN 978-0-9903550-1-4.
  • Mørck, L. L. Hussain, K., Møller-Andersen, C., Ozupek, T., Palm, A. & Vorbeck, I., (2013). Praxis development in relation to gang conflicts, Copenhagen Denmark. Outlines, 14 (2) 79-105.