DPU

Aarhus Universitets segl

VIDENSWEBINARER


Webinarrække om interaktive simulationer i STEM-fagene, forår 2022

Mange naturfagslærere på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser inddrager simulationer i deres undervisning, som gør det muligt at undersøge forskellige virtuelle forsøg eller fænomener. De fleste kender sådanne simulationer fra fx PhET og måske også fra Labster.

Igennem de sidste par år, har flere undersøgt og indsamlet erfaringer på området. Her kan nævnes:

 • Projektet Interlab (https://dpu.au.dk/forskning/projekter/aktuelle-projekter/interaktive-laboratorier ), hvor Aarhus Universitet, Epinion og forskere fra KU sammen med lærere fra 18 institutioner har undersøgt potentialer og ulemper ved at inddrage interaktive laboratoriesimulationer
 • Sanne Lisborg fra Københavns Professionshøjskole og Aalborg Universitet, som i sit Ph.d.-projekt undersøger elever og læreres erfaringer med brug af virtuelle laboratorier og simulationer i skolen
 • Astra, som har udviklet og afprøvet forskellige undervisningsforløb med inddragelse af simulationer
 • Oliver Pedersen, naturfagslærer, der som tidligere studentermedhjælper hos ASTRA og igennem sit speciale, har undersøgt forskellige måder at didaktisere og selv programmere simulationer

Alle ønsker at dele erfaringer med omverden gennem denne webinarrække. På de enektel vodenswebinarer præsenteres forskellige aspekter af interaktive simulationer, herunder hvordan de kan forstås som læremidler, men også hvordan de konkret kan bruges, og under hvilke forudsætninger.

Videnswebinar: VR-simulationer -potentialer, udfordringer og didaktiktiske overvejelser

20. april kl. 14-15 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Velkommen samt præsentation af dagens format og resultater fra InterLab v/Karen Louise Møller, CED Aarhus Universitet
 • Status: Hvad ved vi om VR – hvad kan det bruges og ikke bruges til i undervisningen? v/Guido Makransky, Virtual Learning Lab Københavns Universitet
 • Erfaringer og eksempler fra praksis i grundskole og gymnasie v/Kasper Hansen, underviser på Østerhåbsskolen og v/Poul Arne Sørensen, underviser på ZBC

Videnswebinar: Programmering af egne virtuelle forsøg med Scratch -potentialer, udfordringer og didaktiske overvejelser

25. april kl. 15-16 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Velkommen samt præsentation af dagens format v/Mette Brinch Thomsen, DPU Aarhus Universitet
 • Resultater fra InterLab v/Karen Louise Møller, CED Aarhus Universitet
 • Programmering i Scratch potentialer og muligheder i undervisningen v/Niels Bonderup Dohn, DPU, Aarhus Universitet
 • Stilladsering af programmerings-og modelleringskompetencer m. introduktion til Scratch-materialer v/Oliver Pedersen, Astra
 • Erfaringer fra brug af Scratch i undervisningen, udfordringer og muligheder v/ Tine Christiansen ,Tradium

Videnswebinar: Desktop simulationer -potentialer, udfordringer og didaktiske overvejelser

29. april kl. 15.15-16.15 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Velkommen samt præsentation af dagens format v/Mette Brinch Thomsen, DPU Aarhus Universitet
 • Resultater fra InterLab v/Karen Louise Møller, CED Aarhus Universitet
 • Gruppedynamikker og det sociale spillerum omkring simulationsarbejde – sammenlignet med fx fysiske forsøg v/Sanne Lisborg, KP og Aalborg Universitet
 • Simulationer i naturfag – tendenser og kapacitetsopbygning fremadrettet v/Lene Christensen, Astra

Videnswebinar: Modelleringskompetence med interaktive simulationer -potentialer, udfordringer og didaktiske overvejelser

12. maj kl. 14-15 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Velkommen samt præsentation af dagens format v/Mette Brinch Thomsen, DPU Aarhus Universitet
 • Resultater fra InterLab v/Karen Louise Møller, CED Aarhus Universitet
 • Vigtigheden af oversættelse mellem den fysiske virkeligheds objekter og simulerede modeller v/Sanne Lisborg, KP og Aalborg Universitet
 • Modelleringsanalyse -et bud på elevopgaver rettet mod analyser af en simulations formidlingspotentiale v/Oliver Pedersen, Astra