DPU

Aarhus Universitets segl

Interaktive Laboratorier

Publikationer

 


Interaktive Laboratorier, hovedrapport

Fund, oplevelser, eksempler og didaktiske overvejelser i grundskolen, på erhvervsuddannelser og i gymnasieskolen


11 pædagogiske formater

Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til konkrete bud på, hvordan man som underviser kan understøtte forskellige formål og aktiviteter i undervisning med interaktive laboratorie


Ti samlinger af interaktive laboratorier

Inspirationsmateriale, hvor forskellige og ofte gratis samlinger af desktoplabs, der dækker en bred vifte af naturfag og fagniveauer, gennemgås

5 perspektiver på InterLab-designs

Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til konkrete bud på, hvordan undervisere kan undersøge en simulation og vurdere, om den kan anvendes til at understøtte forskellige formål


VR-headset – vigtige overvejelser med didaktiske implikationer

Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til en guide til indkøb og implementering af VR-udsty