DPU

Aarhus Universitets segl

OM PROJEKTET

 


Projektet er igangsat af Børne- og Undervisningsministeriet og er et initiativ under Den nationale naturvidenskabsstrategi (2018), der særligt har fokus på:

  • Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i skolen og vælge naturfaglig ungdomsuddannelse
  • Flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag og naturfaglige uddannelser

Som et led i arbejdet på at nå disse mål, er der bl.a. sat fokus på brugen af interaktive laboratorier. Forskningsstudier og evalueringer på tværs af lande, skoletyper og fagområder peger netop på, at interaktive laboratorier i specifikke didaktiske sammenhænge kan bidrage til at øge elevernes interesse og læringsudbytte i naturfagenede naturvidenskabelige fag. Imidlertid afhænger udbyttet af, hvordan laboratorierne bruges i undervisningen. Dette projekts formål er at give svar på følgende spørgsmål, der både vedrører eleverne, lærere, ledelse og producenter:

  • Hvornår er det en fordel at bruge interaktive laboratorier, og hvordan rammesættes brugen bedst didaktisk?
  • Hvilke fagområder og -niveauer samt elevgrupper egner interaktive laboratorier sig til? 
  • Hvilke kompetencer og teknik er nødvendig for at bruge interaktive laboratorier, hvordan understøttes dette bedst?
  • Hvilke effekter har brugen af interaktive laboratorier på elevers læring og motivation?
  • Hvordan kan eleverne indgå i udformningen af de interaktive laboratorier?
  • Hvilke designkrav kan fremtidige laboratoriesimulationer med fordel tilgodese for at være anvendelige i praksis?

Projektet skal endvidere medvirke til at stimulere, at danske elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne får bedre adgang til og muligheder for at anvende interaktive (herunder virtuelle) laboratorier i undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Det skal ske ved at frembringe og formidle viden og erfaringer om brugen af interaktive laboratorier i undervisningen i naturfag i grundskolen, i naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsfaglige uddannelser med STEM-elementer.

I løbet af 2020-2021 vi du pPå denne side kunne findes løbende materialer, der belyser ovenstående spørgsmål. Er du nysgerrig på mere information, kan du allerede nu tjekke følgende tilgængelige materialer under "publikationer".