DPU

Aarhus Universitets segl

KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB


Kompetenceudviklingsforløb i didaktisk anvendelse og refleksioner ved brugen af interaktive laboratorier i STEM-fagene, forår 2022

Hvad er formålet med kompetenceudviklingsforløbet?

Formålet med det samlede kompetenceudviklingsforløbet er at bringe de materialer, der er udviklet i projekt InterLab af de deltagende forskere og skoler, i spil på både skoler, der har deltaget i udviklingen og på nye skoler. Materialerne kan ses på https://dpu.au.dk/forskning/projekter/aktuelle-projekter/interaktive-laboratorier

Hvordan kan man deltage på kompetenceudviklingsforløbet?

På baggrund af projektet Interaktive Laboratorier i STEM-fag i grundskolen, på erhvervsuddannelser og i de gymnasiale uddannelser, tilbydes der i foråret 2022 mulighed for at udvikle sin undervisning med interaktive laboratorier i samarbejde med forskere, udviklere og undervisere, fra projektet.

Man kan deltage ganske gratis i det samlede kompetenceudviklingsforløb, hvis man som skole har deltaget i projektet Interaktive Laboratorier. Hver skole kan lade så mange undervisere i STEM-fag de ønsker deltage i forløbet.

Hvis man IKKE har deltaget i projektet, kan man også deltage gratis i kompetenceudviklingsforløbet, dog har de skoler, der har delaget i projekt Interaktive Laboratorier fortrinsret til at deltage.

Er man kun interesseret i at deltage i et eller flere af de udbudte videnswebinarer, kan man også det.

Arbejdet på og mellem seminarerne tager udgangspunkt i den enkelte undervisers egen daglige praksis. Denne praksis skal udvikles i samarbejde med kolleger, primært fra egen skole men også fra andre skoler på seminarerne.

Hvem kan deltage?

Alle, der brænder for at undervise med interaktive laboratorier i STEM-fagene i grundskolen, på erhvervsuddannelser og på de gymnasiale uddannelser, kan deltage. Blot er det vigtigt, at der deltager mindst to fra samme institution, så man i fællesskab med en kollega kan arbejde med de tekniske og didaktiske udfordringer i både sin egen praksis og på egen skole.

Rammerne for, hvordan vi sammen og hver for sig arbejder med begreber og metoder, er de samme for alle deltagerne på kompetenceudviklingsforløbet, uanset om man underviser i grundskolen, på en erhvervsuddannelser eller på en gymnasial uddannelse.

At man får mulighed for at erfaringsudveksle både med en kollega fra egen skole og kolleger fra forskellige institutioner og uddannelsesniveauer er med til at skabe opmærksomhed omkring sammenhæng og progression i elevernes STEM-undervisning.

Hvordan er kompetnceudviklingsforløbet opbygget?

Det samlede forløb består af tre online seminarer og en fysisk afslutningsdag på Aarhus Universitet. 

Hertil kommer fire videnswebinarer, hvor forskere og undervisere præsenterer deres viden og erfaringer inden for de tre former for interaktive laboratorier som projektet har arbejdet med: Dektoplaboratorier (desktoplabs), Virtual-Reality laboratorier (VR-labs) og do-it-yourself laboratorier (DIY-labs) samt inden for modelleringskompetence.

Som deltager på kompetenceudviklingsforløbet skal man være indstillet på at arbejde med og i egen praksis både på seminarerne og mellem seminarerne. Et arbejde, der foregår sammen med kolleger fra egen institution og også kan foregå sammen med kolleger fra andre institutioner.

Imellem seminarerne vil det også være muligt at sparre med underviserne på seminarerne.

Program for det samlede kompetenceudviklingsforløb

Introduktion til kompetenceudviklingsforløbet:

5. april 2022 kl. 13.00-16.00 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Materialer og fund i InterLab-projektet
 • Hvad er et pædagogisk format? Hvordan kan man arbejde med dem i skolens STEM-fag? Hvordan udvikler man selv pædagogiske formater på sin egen skole?
 • Hvordan arbejder man med sit projekt i dagligdagen?
 • Præsentation af platformen eduflow.com som er der, hvor vi samarbejder i kompetenceudviklingsforløbet

Videnswebinar: VR-simulationer -didaktiske potentialer og markedsbarrierer

20. april kl. 14-15 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Centrale fund i projekt InterLab v/Karen Louise Møller, CED Aarhus Universitet
 • Ekspertoplæg v/Guido Makransky, Virtual Learning Lab
 • Erfaringer fra praksis v/Kasper Hansen, underviser på Øterhåbsskolen
 • Erfaringer fra praksis v/gymnasielærer

Videnswebinar: DIY -programmering af simulationer og designtilgang

25. april kl. 15-16 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Centrale fund i projekt InterLab v/Mette Brinch Thomsen, DPU Aarhus Universitet
 • Ekspertoplæg v/Niels Bonderup Dohn, AU
 • Erfaringer fra praksis v/Oliver Pedersen, ASTRA

Videnswebinar: Desktop simulationer -potentialer og didaktisk overvejelser

29. april kl. 15.15-16.15 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Centrale fund i projekt InterLab v/Mette Brinch Thomsen, DPU Aarhus Universitet
 • Ekspertoplæg v/Sanne Lisborg, KP
 • Erfaringer fra praksis v/Oliver Pedersen, ASTRA

ERFA-seminar i kompetenceudviklingsforløbet

4. maj kl. 14.00-16.00 på Zoom (link eftersendes efter tilmelding)

 • Faciliteres af Karen Louise Møller, CED Aarhus Univeristet og Mette Alma Kjærsholm Boie, DPU Aarhus Universitet 

Videnswebinar: Modelleringskompetence -hvordan kan simulationer bidrage hertil?

12. maj kl. 14-15 på Zoom (link tilsendes efter tilmelding)

 • Centrale fund i projekt InterLab v/Mette Brinch Thomsen, DPU Aarhus Universitet
 • Ekspertoplæg v/Sanne Lisborg, KP
 • Erfaringer fra praksis v/Oliver Pedersen, ASTRA
 • Erfaringer fra praksis v/underviser

ERFA-seminar i kompetenceudviklingsforløbet

17. maj kl. 9-11 på Zoom (link kommer efter tilmeldingen)

 • Faciliteres af Karen Louise Møller, CED Aarhus Univeristet og Mette Alma Kjærsholm Boie, DPU Aarhus Universitet

ERFA-seminar i kompetnceudviklingsforløbet på Aarhus Universitet

10. juni kl. 9.-14 i Konferencecenteret

 • Program følger
 • Dagen faciliteres af Karen Louise Møller og Mette Alma Kjærsholm Boie