DPU

Aarhus Universitets segl

Profil

Teachers and Teaching:
Teacher Education, Practice, Professional Development (TaT)


Forskningsprogrammet Teachers and Teaching: Teacher Education, Practice, Professional Development forsker i lærerprofessionen med særligt fokus på læreres uddannelse, praksis og professionsudvikling.

Programmets medlemmer forsker inden for et eller flere af disse tre felter og er i programmet samlet om at udforske, hvordan læreruddannelse, praksis og professionsudvikling spiller sammen, forandres og udvikles over tid. Vi skaber nye indsigter i læreruddannelse, praksis og professionsudvikling og producerer viden om aktuelle problemstillinger, der gør sig gældende i skolen.

TaT fokuserer i forbindelse med læreruddannelse eksempelvis på rekrutteringen til og frafald på læreruddannelsen, forholdet mellem uddannelses- og praktisksteder, teori og praksis, lærerstuderendes oplevelse af overgangen mellem uddannelse og lærerprofession og spørgsmålet om, hvordan de erfaringer, nyuddannede og erfarne lærere gør sig, kan reflekteres tilbage til læreruddannelsen.

I relation til lærerprofessionens praksis rejser TaT spørgsmål som:

  • Hvad definerer og karakteriserer lærerprofessionalisme?
  • Hvilke værdier og vidensformer trækker lærere på i deres daglige arbejde?
  • Hvilke almendidaktiske og fagdidaktiske forståelser og praksisser bringes i spil i undervisningen?
  • Hvordan bliver fag, læremidler og undervisningspraksis til og forandres?
  • Og hvordan har lærergerningen forandret sig over tid?

I TaT interesserer vi os også for udviklingen af fagdidaktiske, almendidaktiske og pædagogiske sider af lærerprofessionen gennem efter- og videreuddannelse. Vi spørger eksempelvis til arten og omfanget af efter- og videreuddannelsesaktiviteter, hvordan lærere oplever at deltage i disse aktiviteter, og hvordan de afspejler sig i undervisningen og lærerlivet i det hele taget. Vi udforsker også læreres professionelle udvikling ved at følge forandringer i læreres arbejdsvilkår og samarbejdsrelationer med blandt andre pædagoger og i Åben skole og lokalsamfund.

I programmet fokuserer vi på:

  • Hvordan læreruddannelse, praksis og professionsudvikling står i forhold til hinanden og forandres.
  • Hvordan læreruddannelse, praksis og professionsudvikling står i forhold til skiftende dannelsesmål for skolen.

I TaT arbejder vi med en flerhed af teoretiske og metodiske tilgange. Vi drager nytte af, at programmets medlemmer har baggrund i så forskellige discipliner som idéhistorie, sociologi, pædagogik, lingvistik og filosofi samt forskellige fagdidaktiske tilgange. Tilgange der hver for sig kan bidrage med interessante perspektiver på lærergerningen, og i forskningsprogrammet søges forenet med henblik på at berige forståelsen af lærerens komplekse praksis.

Herigennem bidrager vi med empiriske analyser, metodeudvikling og begreber, der kan identificere og re-konceptualisere tendenser og problemstillinger vedrørende læreruddannelse, -praksis og -professionsudvikling med det overordnede formål at åbne for nye forståelser og ny inspiration til praksis.