DPU

Aarhus Universitets segl

Mere om Forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser

Hvad er teknologi?

Teknologibegrebet byder på mange forskellige definitioner. I Forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser (FTKL) tager vi afsæt i professionelles udsagn om deres forståelse af teknologi. Vi ser, at der tegner sig en folkebåret forståelse af teknologi, som materielle el-drevne artefakter. Vi forstår også teknologi som noget, der bærer en kulturkraft: teknologien er dynamisk, omskaber kultur og kan ikke forstås som noget rent instrumentelt.

Menneskers møde med teknologi skaber læreprocesser, som fordrer overensstemmelse, hvor forståelser nærmer sig hinanden. Dermed er det ikke kun mennesker, som omformer teknologien i kraft af deres forskellige forståelser og anvendelser af den, men også teknologien som er medskabende for menneskers måder at blive til på.


Forskning i fremtidens teknologi

Vi forsker i fremtidsteknologier; teknologier, som ikke nødvendigvis har sat sig igennem endnu, og som derfor bringer relevante spørgsmål om deres fremtidige effekt. Fælles for programmets forskningsprojekter er, at de søger en forståelse for den nye teknologi, som trænger sig på i menneskers hverdag og teknologi, som rummer et forandringspotentiale.

Det er en opgave for programmet at pege på, hvordan læreprocessen med ny teknologi kan forbedres. Dette gøres ved at sætte sig ind i hvordan relationen mellem menneske og teknologi kan forbedres, så teknologien ikke bliver et dagsordensættende element, men anvendes bevidst og velreflekteret. Hvad ny teknologi skaber af læring udspringer af menneskers relation til teknologien og det sociale rum, hvori mødet sker. Således er det interessant for os at forstå, hvordan teknologier omformer og forandres fra at være produceret i et socialt rum og til at komme i anvendelse i et andet.