DPU

Aarhus Universitets segl

NORSMA 7

The seventh Conference of The Nordic Research network on
Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7)
will be held in Copenhagen in November 2013.

  • Please reserve Teachers day 13 November and Conference days 14 - 15 November

The seventh Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7)

Please reserve Teachers day 13 November and Conference days 14 - 15 November.

NORSMA 7 addresses important issues for mathematics and special education policy and practice in Nordic countries. Theories, empirical results, and experiences from practice are presented. Both results from development and research already finalized, experiences from on-going work, and ideas for future collaboration are welcomed. We also welcome theoretical contributions to fundamental issues as what is meant by special needs education in mathematics and as how to characterize being in difficulties in mathematics.

Presentations and discussions are organized in themes and target groups. Themes include identification and teaching students in special needs in mathematics, strategies to prevent and intervene, teacher qualifications, and national policies on special needs and mathematics education. Target groups include children, adolescents, adults, diagnosed people, students in general and vocational education, second chance students and students in higher and professional education.  

Fertile ground for inspiration and co-learning across Nordic countries is provided, as education in the Nordic countries shares some similarities, but also differs. In addition, perspectives from outside the Nordic countries will be presented and discussed.

In the Nordic countries special needs education in mathematics has developed a lot since the first NORSMA conference in 2001 in Agder. The conference NORSMA 1 (2001) throughout NORSMA 6 (2011) each had an overall theme. From NORSMA 7 (2013) the Nordic Network Conferences begins at a mature state with presentations in a broad range of themes.jebu@dpu.dk

Syvende konference i 'The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7)'

Lærerdag den 13. november og konferencedage 14 - 15. november 2013
på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

NORSMA 7 behandler vigtige emner inden for matematik og specialundervisning i de nordiske lande. Teorier, empiriske resultater og erfaringer fra praksis bliver præsenteret på lærerdagen og konferencen. Det drejer sig blandt andet om resultater fra udviklingsarbejder og forskningsprojekter der allerede er afsluttet, samt erfaringer fra igangværende arbejder og projekter. Hertil kommer bidrag med ideer til fremtidige projekter og samarbejdsmuligheder. Det er ligeledes muligt at præsentere teoretiske tanker om fundamentale problemstillinger, som for eksempel om hvad der menes med specialundervisning i matematik og om, hvordan matematikvanskeligheder bedst karakteriseres.

Lærerdag og konference organiseres i temaer og relateret til forskellige målgrupper. Temaer omfatter identifikation og undervisning af elever med særlige behov i matematik, og strategier til forebyggende indsats, lærerkvalifikationer, og nationale politiske agendaer. Målgrupperne er børn, unge, voksne, med og uden diagnoser, studerende i almen uddannelse og erhvervsuddannelse, samt studerende på videregående og faglige uddannelser.

Lærerdagen og konferencen giver mulighed for samarbejde og inspiration på tværs af de nordiske lande. Erfaringer fra lande uden for Norden vil også blive præsenteret og diskuteret, fx fra Australien.

I de nordiske lande har indsatser for elever med særlige behov i matematik udviklet sig markant siden den første NORSMA konference i 2001 i Agder. Fra NORSMA 1 (2001) til NORSMA 6 (2011) havde hver konference et overordnet tema. Fra NORSMA 7 (2013) vil konferencerne rette sig mod en bred vifte af temaer og målgrupper.