DPU

Aarhus Universitets segl

Den fagdidaktiske gruppe for teknologiforståelse, -kreativitet og –kompetencer (TEKK)

Om forskningsenheden

I Den fagdidaktiske gruppe for teknologiforståelse, -kreativitet og -kompetencer (TEKK) forsker vi i udvikling af fagdidaktiske teorier omkring undervisning i teknologiforståelse, -kreativitet og –kompetencer. Hvad skal elever og studerende fra grundskole til videregående uddannelser lære, og hvilke kompetencer skal de udvikle? Hvordan skal lærere og undervisere fra grundskole til videregående uddannelser undervise, og hvilken pædagogisk-didaktisk praksis indebærer det?

Mere specifikt omfatter teknologiforståelse, -kreativitet, og -kompetencer som felt og faglighed blandt andet, at elever, studerende, lærere og undervisere:

  • Har teknologiforståelse i form af viden om, indsigt i og holdninger til, hvordan digitale teknologier på omfattende vis anvendes i samfundet i dag, og hvilke muligheder og konsekvenser udvikling og brug af digitale teknologier kan føre med sig. Herunder hvordan lærere og undervisere bedst uddanner elever og studerende til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i en digital verden og et digitalt samfund.
  • Har teknologikreativitet i form af viden og indsigt i, hvordan digitale teknologier kan anvendes til kreative praksisser, til at udtrykke sig med og gennem og til at fabulere, fantasere og filosofere med. Herunder hvordan lærere, pædagoger og undervisere bedst uddanner elever og studerende til at tænke og udtrykke sig med og gennem teknologiske praksisser i en digital verden og et digitalt samfund.
  • Har teknologikompetencer til at kunne bringe teknologier i spil og anvende dem på måder, der udtrykker henholdsvis teknologiforståelse og teknologikreativitet. Herunder hvordan lærere og undervisere bedst uddanner elever og studerende, så de har kompetencerne til at skabe, designe og handle med og gennem teknologier og teknologiske produkter (egne eller andres) i en digital verden og et digitalt samfund.

Den fagdidaktiske gruppe for teknologiforståelse, -kreativitet og -kompetencer består dels af fagdidaktiske forskere inden for teknologiforståelse som et selvstændigt fag, dels af fagdidaktiske forskere inden for andre fagligheder og felter, som undersøger integrationen af teknologiforståelse, -kreativitet og -kompetencer på tværs af uddannelsessystemet.