DPU

Aarhus Universitets segl

Hvad betyder coronakrisen for samfundet?

Sundhed og økonomi har været i fokus hele vejen gennem coronakrisen. Men krisen har også konsekvenser for børn og unges uddannelse og trivsel, voksnes arbejdsliv, familiers hverdagsliv osv. Forskere fra DPU kan perspektivere en række af de spørgsmål og problemstillinger, der rejser sig i samfundet under krisen. 

Samtidig undersøger DPU-forskere i en række forskningsprojekter konsekvenser af coronakrisen.

GRUNDSKOLEN


Hjemmeskole, fjernundervisning, teknologi og digitale læremidler

Sociale konsekvenser af hjemmeskole, social ulighed

Klasserumsledelse, elevtrivsel og læring under nedlukning og genåbning af skoler

Forældreansvar og samarbejde mellem skole og hjem

Mobiltelefoner og sociale medier ift. børn og unges fællesskaber

SMÅ BØRN OG DAGTILBUD


Pædagogisk personales kompetencer og efteruddannelse

Bente Jensen

Professor Emerita

UNGE OG UNGDOMSUDDANNELSE


Unge i Coronaens tid: Trivsel, fællesskaber, identitet, uddannelses- og hverdagsliv

Uddannelsesvalg og karrierevejledning

FAMILIER OG HVERDAGSLIV


ORGANISATIONER OG VOKSNES ARBEJDSLIV


Hjemmearbejde, arbejdspladser og organisering

BØRN OG VOKSNE I SOCIALT UDSATTE POSITIONER


MINORITETSDANSKERE


'SUNDHED' SOM VIDEN OG MAGT - AKTUELT OG IDEHISTORISK


BORGERE OG SAMFUNDSLIV UNDER CORONA I ET HISTORISK PERSPEKTIV


 

STRESS I EN CORONA-TID - I DANMARK OG INTERNATIONALT