DPU

Aarhus Universitets segl

Charlotte Dyreborg Madsen

Titel

Ekstern lektor, Ekstern lektor

Primær tilknytning

Charlotte Dyreborg Madsen

Fagområder

 • Social praksisteori
 • Kritisk psykologi
 • Praksisforskning
 • Skolevanskeligheder
 • Fællesskabende praksis
 • Specialpædagogik
 • Samarbejde - PPR, skole, hjem
 • Forskellighed og fællesskaber
 • Børneperspektiver
 • Marginaliserings- og udskillelsesprocesser
 • Udsathed og ulighed
 • Organisering af specialpædagogiske indsatser

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Jeg er ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet og lektor på efter- og videreuddannelsen på Professionshøjskolen UCN. Oprindeligt er jeg uddannet lærer og har tidligere været lærer på forskellige skoler; både i det almene- og i det specialpædagogiske felt. Sideløbende tog jeg kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, og senest har jeg lavet ph.d. på DPU.

Igennem årene har jeg bl.a. beskæftiget mig med flg tematikker: elevers oplevelser af skolevanskeligheder - marginaliserings- og udskillelsesprocesser - undervisningsudvikling, læring og didaktik - vejledningspraksis - specialpædagogik, test og screeninger - gentænkning og organisering af specialpædaogiske tilgange og metoder - PPRs vejledning og sparring - udvikling af fællesskabende praksis i skolen - samarbejde mellem PPR, skole og hjem

I min forskning arbejder jeg med en praksisforskningstilgang, hvor jeg samarbejder med forskellige kommuner, skoler, lærere, vejledere, forældre og PPR om at udforske skolevanskeligheder og udskillelsesprocesser i skolen. Jeg har bl.a. fokus på forskellige undervisningssituationer, som ser ud til at stille vanskelige betingelser for eleverne, hvor jeg udforsker nogle af de udfordringer og dilemmaer, som eleverne oplever. Samtidig har jeg fokus på betydningen af, hvordan specialpædagogiske indsatser forstås og organiseres - og de muligheder udviklingen af samarbejdet mellem PPR, skole og hjem kan skabe.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle