Aarhus University Seal

Charlotte Dyreborg Madsen

Title

Part-time Lecturer, Ekstern lektor

Primary affiliation

Charlotte Dyreborg Madsen

Contact information

Telephone number
Email address

Profile

Jeg er ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet og lektor på efter- og videreuddannelsen på Professionshøjskolen UCN. Oprindeligt er jeg uddannet lærer og har tidligere været lærer på forskellige skoler; både i det almene- og i det specialpædagogiske felt. Sideløbende tog jeg kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, og senest har jeg lavet ph.d. på DPU.

Igennem årene har jeg bl.a. beskæftiget mig med flg tematikker: elevers oplevelser af skolevanskeligheder - marginaliserings- og udskillelsesprocesser - undervisningsudvikling, læring og didaktik - vejledningspraksis - specialpædagogik, test og screeninger - gentænkning og organisering af specialpædaogiske tilgange og metoder - PPRs vejledning og sparring - udvikling af fællesskabende praksis i skolen - samarbejde mellem PPR, skole og hjem

I min forskning arbejder jeg med en praksisforskningstilgang, hvor jeg samarbejder med forskellige kommuner, skoler, lærere, vejledere, forældre, elever og PPR om at udforske skolevanskeligheder og udskillelsesprocesser i skolen. Jeg har bl.a. fokus på nogle af de undervisningssituationer, der ser ud til at skabe vanskelige betingelser for eleverne, hvor jeg udforsker nogle af de udfordringer og dilemmaer, som eleverne oplever. Jeg undersøger desuden, hvordan man i skolen kan samarbejde om at udvikle en fællesskabende praksis med aktiviteter og undervisningsforløb, der tilbyder forskellige deltagelsesmuligheder, så alle elever får mulighed for at deltage og bidrage. Samtidig har jeg fokus på betydningen af, hvordan specialpædagogiske indsatser forstås og organiseres - og de muligheder udviklingen af samarbejdet mellem PPR, skole og hjem kan skabe.

Præsentation af nogle af mine andre forskningsprojekter kan ses på UCNs side:

https://www.ucviden.dk/da/persons/charlotte-dyreborg-madsen/projects/

Selected publications

More
Use arrow keys on your keyboard to explore
Use arrow keys on your keyboard to explore
Use arrow keys on your keyboard to explore