DPU

Aarhus Universitets segl

Forskningsperspektiver på praksisfaglig undervisning

  • Når praksisfaglighed og mere praktisk og varieret undervisning er en ny opgave for grundskoler og læreruddannelser

Foto: Colourbox.com

Lars Emmerik Damgaard Knudsen og Malis Ravn fra DPU introducerer til konferencen.

Om konferencen


Der bliver fra mange sider efterspurgt en mere praksisfaglig undervisning i grundskolen. Denne konference stiller skarpt på, hvad pædagogisk forskning kan tilbyde til grundskolerne og læreruddannelserne, når det kommer til opgaven med at få en mere praksisfaglig undervisning ind i skolen.

Praksisfaglighed blev introduceret som et politisk initieret begreb i 2018, og siden er det blevet livligt diskuteret. Konferencen præsenterer en række forskere, der fra hver deres forskningsfelt taler ind i forståelserne af praksisfaglig undervisning. Oplæggene åbner for forskellige forskningsperspektiver på en mere praktisk og varieret undervisning, dels som et almendidaktisk greb, dels i form af fagdidaktiske forståelser af praksisfaglig undervisning.

Når skolerne står over for opgaven med at få blus under mere praksisfaglighed i skolehverdagen, så har skolerne også forventninger om, at nyuddannede lærere kommer med ny viden og lærerkompetencer til at varetage den praksisfaglige undervisning.

Konferencen stiller derfor også skarpt på, hvordan undervisningen i læreruddannelsen kan klæde lærerstuderende på i både de pædagogiske og almendidaktiske fag såvel som i undervisningsfagene og ikke mindst i praktikken og samarbejdet med praktikskoler.

Konferencen arrangeres af forskningsprogrammet Teachers and Teaching ved DPU, Aarhus Universitet.