DPU

Aarhus Universitets segl

Delprojekt 1 – Haraldsgadeprojektet

Dette forskningsprojekt udforsker sundhedsplejeindsatser i området knyttet til Haraldsgadekvarteret på Nørrebro i København.

Projektet følger arbejdet hos sundhedsplejen på Nørrebro i København og sætter særligt fokus på sundhedsplejens projekt: En god start på livet.

I forskningsprojektet sættes fokus på betydningen af sundhedsplejens indsatser for små børn og deres familier med en særlig opmærksomhed omkring de socialt og psykologisk udsatte børnefamilier, og herunder også betydningen af de tidlige indsatser for etniske minoritetsfamilier. Delprojekt nr. 1 har fokus på især at evaluere mødre- og fædregruppeindsatser.

Forskningsprojektet forventer at give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvilke indsatser foretages i sundhedsplejen i et udsat boligområde på Nørrebro (Haraldsgadekvarteret)?
  • Hvordan kan de pågældende indsatser angives at støtte børnenes udviklingsmuligheder?
  • På hvilke områder har sundhedsplejen betydning i et forebyggende perspektiv i relation til tidlige indsatser overfor børn og familier i udsatte boligområder?

Delprojekt 1 omfatter følgende former for kvalitative dataindsamlingsmetoder:

  • Interview med sundhedsplejersker knyttet til projektet ”En god start på livet”.
  • Interview med forældre knyttet til projektet ”En god start på livet”.
  • Observationer af de forskellige aktiviteter, der er iværksat i projekt ”En god start på livet”.
  • En spørgeskemaundersøgelse, rettet mod henholdsvis sundhedsplejen samt forældre, der udforsker hvilke indsatser der fremadrettet er relevante at iværksætte over for de små børn og deres familier
  • Casestudier af de forskellige indsatser i projekt ”En god start på livet” og deres betydning for de udsatte børn og deres familier
  • Herudover udarbejdes i forbindelse med forskningsprojektet en kortlægning og oversigt over forskning i betydninger af sundhedsplejens tidlige indsatser – en state of the art