DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Modul 4

Modul 4: Udveksling af viden med praksisfeltet og internationale forskerkolleger

Periode

Oktober 2006 - maj 2009

Formål

Projektmodul 4 omhandler erfaringsudveksling med praksisfeltet og internationale forskerkolleger, og formålet med dette modul er:

  • at udveksle erfaringer og samarbejde konkret med praksisfeltet (kommunerne)
  • at udveksle erfaringer med og invitere internationale forskerkolleger til at deltage som reviewgroup løbende gennem projektets faser
  • at udarbejde en ansøgning om midler til at iværksætte en international komparativ undersøgelse på baggrund af de erfaringer, der indhentes i HPA-projektet
Beskrivelse

Der er ved projektets start etableret samarbejde med de deltagende kommuners repræsentanter i forvaltninger. Det er centralt at udvikle strategier for at etablere og fastholde dialogen med praksisfeltet undervejs gennem interventionsperioden og efterfølgende ved projektets afslutning.

Desuden er der ved projektstart etableret samarbejde med forskere fra nordiske lande og internationalt. Formålet med det komparative sigte, der ligger i den videre perspektivering, er at belyse, hvordan samfundsmæssige 'styringsinstrumenter' anvendes i det socialpædagogiske arbejde i de respektive lande. Ved at belyse forskelle og effekter imellem landene, bliver det muligt at forstå effekter af interventioner i forhold til den aktuelle samfundsmæssige og kulturelle kontekst.

Koordinationsgruppen

 
Niels Rosendal Jensen (koordinator), DPU
Bente Jensen, DPU 
Søren Langager, DPU 
Frank Ebsen, Den Sociale Højskole København (Metropol)

Andre partnere

Kommuners repræsentanter
UC repræsentanter
Nordiske forskerkolleger