DPU

Aarhus Universitets segl

Bevægelige søskendeskaber

Forskningsprojektet `Bevægelige søskendeskaber´(SØSK) undersøger søskendes relationer i forskellige familieformer. Der er efterhånden lavet mange undersøgelser om brudte familier, men børns oplevelser af at have og få søskende er stort set ubelyst.

Dette projekt er et etnografisk studie af børns hverdagsliv og den mangfoldighed af måder, man kan være på og gøre som søskende - set fra børnenes perspektiv og med fokus på de horisontale relationer (mellem søskende) frem for de vertikale relationer (mellem forældre/barn).

Projektet undersøger, hvordan en række børn oplever og håndterer det at have og være biologiske og sociale søskende:

 • Bruger de hinanden som netværk i hverdag og i særlige udsatte situationer?
 • Hvordan håndterer de den fysiske adskillelse?
 • Hvilke former for loyalitet og samhørighed etableres?
 • Hvordan konstitueres søskendeskab?
 • Kort sagt hvilke potentialer og udfordringer er der forbundet med at leve i brudte familier, og hvordan er søskenderelationerne en del af børns livs- og mestringsstrategier?

Projektet løber fra 2011 og 2 år frem og sker på en bevilling af Egmontfonden på 3 millioner.

Hent den fulde projektbeskrivelse

Film - Bevægelige søskendeskaber - børn og unges fortællinger

I medierne

Konferencer 2012-2014

 • The 7th Congress of the European research on families and family relations (ESFR), Madrid. September 2014. Symposium med oppositon fra professor Elisabeth Beck-Gernsheim.
 • 5th International Conference "Researching children's everyday lives: socio-cultural contexts". Sheffield. July 2014. Symposium.
 • 14. januar 2014: Afslutningskonference i København.
 • 6. december 2013: Filmpremiere på filmen "Bevægelige søskendeskaber". Asta Bio i filmhuset fra 16-18.
 • Nordic Educational Research Association (NERA/NFPF), København, marts 2012. Roundtable
 • European research on families and family relations (ESFR), Lillehammer, September 2012. Paper præsentation

Begivenheder

29-30. august: Internationalt seminar. Ud over projektgruppen deltager Orvar Löfgren (Lunds Universitet), Carol Smart (University of Manchester), Roselind Edvards (University of Southampton, Hilde Lidén (Institutt for samfunnsforskning, Oslo, Tobias Axelsson (Örebro Univetsitet), Karin Zetterquist Nielson (Linköping universitet).

Medio august 2013: Skriveseminar ang. bogen "Søskende - praktiske og følsomme forbindelser". Udkommer på Akademisk forlag, ultimo 2013.

Maj 2013: Intensivt forskerseminar (planlagt til at afholdes i Staby – Vestjylland).

Marts 2013: Intensivt forskerseminar (planlagt til at afholdes i El Jadidi – Marokko).

Januar 2013: Intensivt forskerseminar (planlagt til at afholdes i Købehavn)

Juni 2012: Møde med det internationale Advisory Board i London, med Carol Smart, Roselind Edwards, Orvar Löfgren og Daniel Miller deltog. Afholdt på University of London, Department of Anthropology hos Daniel Miller.

Marts 2012: Intensivt forskerseminar (afholdt i El Jadidi – Marokko).

Professor Roselind Edwards er kommet med i det internationale Advisory Board. Professor Edwards er sociolog, søskende/familieforsker ved The University of Southampton.

Projektet startede i august 2011. Det første år er i høj grad gået med empiriindsamling, hvor ca. 90 børn og unge indgår. Vi har lavet fokusgruppeinterviews i klubber, deltaget som observatører på børnemøder (samtalegrupper hvor børn diskuterer temaer relateret til deres (skilsmisse)familie), interviewet et dusin forældre, læst materiale fra ’Børns vilkårs’ (chat room/blogs lavet til og for børn). En del børn har taget fotografier af deres søskendeliv og vi har lavet filmede observationer og samtaler i fire familier (hverdagsliv, aktiviteter og deres rejser mellem deres hjem)