DPU

Aarhus Universitets segl

Pædagogisk filosofi

Om forskningsenheden

Forskningsenheden undersøger forskellige indbyrdes forbundne områder af pædagogisk filosofi:

  1. Viden og læring: forholdene mellem erfaring, sprog, fornuft og dømmekraft. Epistemologiske og metafysiske konceptioner og deres betydning for undervisning, studier og læring
  2. Dannelse, politik og religion; Politisk filosofi og normer i forhold til dannelse (Bildung), demokrati, medborgerskab og kosmopolitisme. Religionsfilosofi, æstetik og etik
  3. Idéhistorie: Forholdene mellem filosofiens historie og de pædagogiske idéers historie
  4. Nutidige tendenser: udvikling af vidensområder og akademisk færdighed.

Disse områder udforskes kritisk ud fra en række forskellige traditioner, der hovedsageligt repræsenterer filosofisk analyse, dialektik, kritisk teori, socialanalytiske perspektiver, ”allgemeine Pädagogik”, fænomenologi og historisk undersøgelse.

Forskningsenheden Pædagogisk Filosofi udgør forskningsbaseringen for kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi.

Enheden har desuden indstillingsret til Den Bibliometriske Forskningsindikators faggruppe 13 for Filosofi og Dansk Filosofisk Selskabs repræsentantskab.

Deltagere