DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvalitative studier af socialisering

Om forskningsenheden

Forskningsenheden vil samle forskere, der beskæftiger sig med socialiseringsproblematikker ud fra et kvalitativt paradigme inden for pædagogisk sociologi.

For at styrke pædagogisk sociologiske analyser af socialisering vil enheden beskæftige sig med to overordnede spørgsmål:

  1. hvordan udforskes socialisering og socialiseringsprocesser gennem kvalitative metoder?
  2. hvordan konceptualiseres/tænkes socialisering og socialiseringsprocesser teoretisk?

Med disse to spørgsmål som omdrejningspunkt vil enheden være et forum for forskning i og diskussion af metodiske og metodologiske såvel som teoretisk-analytiske tilgange til socialisering og dens kontekster og dynamikker.

Hermed ønsker vi at bidrage til en styrkelse af den kvalitative pædagogisk sociologiske socialiseringsforskning på baggrund af kontinuerlig refleksion over og innovation af de teorier og forskningsmetoder, der anvendes til at studere socialisering i en bred vifte af situationer og institutioner – både historisk og i nutiden.

Forskningsenhedens arbejde vil være inden for to kerneområder: forskning of uddannelse.

Forskning

Medlemmer af enheden vil diskutere og udvikle de metoder og teorier, som de bruger eller gerne vil bruge i deres konkrete forskning sammen og i samarbejde med et netværk af relevante og interesserede forskere i ind- og udland.

Formater for disse kerneområder kunne være: et forskningslaboratorium, hvor forskningspraktiske anliggender diskuteres og tages fat som ”work in progress”; en forelæsningsrække, hvor enhedens medlemmer og netværkspartnere såvel som gæster udefra præsenterer forskningsarbejder, metodiske og metodologiske og ikke mindst teoretiske tilgange til socialisering; et forskningsnetværk, der byder forskere fra andre universiteter og forskningsinstitutioner velkommen på Afdelingen for Pædagogisk Sociologi, og som organiserer kontakter og udlandsophold for forskningsenhedens medlemmer; konferencer og workshops, der fokuserer på forskningsenhedens hovedspørgsmål.

Undervisning

Enhedens medlemmer vil samarbejde om, hvordan forskning oversættes til undervisning. Med andre ord vil enheden diskutere og arbejde på at oversætte forskningsdiskussioner vedrørende metoder og teorier af socialisering til konkret undervisning og undervisningsmateriale.

Der vil arbejdes med at udvikle pædagogiske strategier og praksisser/koncepter, der hjælper med at bringe den internationale forskning inden for dette område ind i undervisningen med henblik på at styrke uddannelsen i pædagogisk sociologi. Konkrete formater kunne være kollokvier, der inviterer studerende til at deltage i diskussioner eller konkrete forskningsprojekter, et tilbud om forskellige valgfag, der tager udgangspunkt i forskningsenhedens centrale omdrejningspunkt, ph.d.-kurser og summer schools og lærebøger.