DPU

Aarhus Universitets segl

Professionsoprør?

Oplæg og debat fra konferencen på DPU, Aarhus Universitet 19. april 2018.

Velkommen til konferencen

ved institutleder Claus Holm.


Professionsopgøret

ved Ove Kaj Pedersen, professor emeritus ved CBS.


Dannelsen af nye professionsuddannesesidealer

ved Lektor Lars Thorup Larsen ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.


Styrkelse af den professionelle dømmekræft

Ved Claus Holm, institutleder, DPU, Aarhus Universitet. 


Opgør med dårlig styring

ved Adjunkt Tina Øllgaard Bentzen fra Roskilde Universitet.


Paneldebat

med Claus Holm, Lars Thorup Larsen og Tina Øllgaard Bentzen


Velfærdsprofessionerne i opbrud

ved Lektor Jens Erik Kristensen fra DPU, Aarhus Universitet.


De aktuelle udfordringer for professionerne

ved Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskolers rektorkollegium og rektor ved Københavns Professionshøjskole.


Afsluttende paneldebat

ved Jens Erik Kristensen, Nanna Mik-Meyer og Stefan Herman.