DPU

Aarhus Universitets segl

Folkeskolens formål til eftersyn

Konference d. 18. august 2015

På årets skolekonference på DPU, Aarhus Universitet, gav en række forskere folkeskolens formålsparagraf et eftersyn: Hvad er formålene med skolen, og lever den op til dem?

Claus Holm: Velkomst


Ning de Coninck-Smith: Fra enhedsskole til heldagsskole. Dansk skolepolitik og skoleudvikling siden 1970


Jan Mejding og Peter Allerup: Kundskaber og færdigheder. Lærer eleverne at læse, skrive og regne?


Jens Bruun og Jonas Lieberkind: Åndsfrihed, ligeværd og demokrati?


Spørgsmål til Jan Mejding, Peter Allerup, Jens Bruun og Jonas Lieberkind


Ida Wentzel Winther: Filmfremvisning: ”Vi får lige en lufter” – skolereform i børnehøjde


Frans Ørsted Andersen: Tillid til egne muligheder og alsidig udvikling? - og hvordan trives danske elever?


Hanne Knudsen: Samarbejde med forældrene. Har vi en samarbejdende folkeskole?


Lars Geer Hammershøj: Hvilke(t) formål mangler folkeskolen at opfylde?