DPU

Aarhus Universitets segl

PPR-konference: Tværprofessionelt samarbejde og praksisnærhed som aktuel udfordring

Se oplæg fra dialogkonference om PPR på DPU, Aarhus Univetsitet 8. marts 2022.

Læs mere om konferencen og se program

Visninger
Christoffer Granhøj Borring, ph.d.-studerende, UCL og DPU Bevægelser mod praksisnære samarbejder mellem PPR og skolens professionelle. Koncept- eller kontekstualisering?
Visninger
Maja Røn-Larsen, lektor, Roskilde Universitet ’Hverdagslivets politik’ i PPR arbejde – om engagement i at gøre en forskel i det tværprofessionelle arbejde
Visninger
Rolf Hvidtfeldt, adjunkt, Aalborg Universitet Erkendelse på tværs af fagligheder i PPR
Visninger
Charlotte Højholt, professor, Roskilde Universitet Børnefællesskaber og situeret ulighed – om børns betingelser for deltagelse og voksnes samarbejde herom