DPU

Aarhus Universitets segl

Dialogkonference om PPR 2022:

Tværprofessionelt samarbejde og praksisnærhed som aktuel udfordring

Om dialogkonferencen


På DPU, Aarhus Universitet er vi glade for at kunne invitere til den fjerde årlige dialogkonference om PPR.

I kølvandet på aktuelle inklusionsdebatter er også debatten om PPRs opgaver og funktioner blusset op igen. Hvilke opgaver skal PPR løse, og hvad kræver det? Hvordan kommer PPR tættere på praksis og gør en forskel for børn i dagtilbud og skole? Uanset mangfoldigheden af opgaver skal de løses i samarbejde med andre faggrupper. Ydermere er PPR som udgangspunkt en flerfaglig organisation. PPR skal med andre ord både organisere samarbejde om opgaver og udvikle samarbejde i opgaver. Ved denne konference sætter vi blandt andet fokus på det tværprofessionelle samarbejde og praksisnærhed som aktuel udfordring for PPR.

Dialogkonferencens formål er at bidrage til mere samarbejde mellem forskning og praksis og dermed danne baggrund for udvikling af nye forskningstiltag og fornyelse af professionel praksis samt efter-/videreuddannelsesforløb.

Tid og sted


  • 8. marts 2022 kl 9.30-16.30
  • Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Pris og tilmelding


  • Deltagerpris: 1200,- kr. incl. moms.
  • Nedsat pris for studerende: 350 kr. incl. moms.