DPU

Aarhus Universitets segl

Konference: Børns tidlige skriveudvikling

Se oplæg fra konferencen 'Kortlægning og automatiseret scoring af børns tidlige skriveudvikling' på DPU, Aarhus Univetsitet 26. april 2023.

Læs mere om konferencen og se program

Værdien af forskning på tværs af vidensinstitutioner med forankring i praksis Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet
Baggrunden, målet og rammerne for et ambitiøst forskningsprojekt om børns tidlige skriveudvikling Janus Madsen, projektleder og ophavsmand til læringsværktøjet Skriv og læs/WriteReader
ATEL-projektets forskningsdesign og skriveudviklingsmodel til beskrivelse af sproglige mønstre i børns tidlige skoleskrivning Jesper Bremholm, seniorforsker ved Nationalt Videncenter for Læsning
Eksempler på typiske trin i den tidlige skriveudvikling og individuelle elevers udviklingsbaner Kristine Kabel, lektor i danskfagets didaktik på DPU, Aarhus Universitet
Differentieret fælles skriveundervisning på baggrund af automatisk vurdering af udvikling i elevers skrivning Jeppe Bundsgaard, professor i danskfagets didaktik ved DPU, Aarhus Universitet
Kan moderne kunstig intelligens og mønstergenkendelse automatisk identificere børns skriveudvikling? Michael Riis Andersen, lektor i statistisk maskinlæring på DTU