DPU

Aarhus Universitets segl

Didaktik matematik

Kandidatuddannelse på deltid

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) er videnskaben om matematikundervisning. Du arbejder med den nyeste forskning og teori inden for matematikkens didaktik og med forbindelsen til matematikundervisningens praksis. Du undersøger, hvad der kendetegner god matematikundervisning, og hvordan man udforsker og udvikler matematikundervisning på en systematisk måde.

Uddannelsen kan gennemføres som en fuldtidsuddannelse på to år, men der er også mulighed for at læse enten hele uddannelsen eller dele af den på deltid. 

Tomas Højgaard, lektor på DPU, underviser på didaktik-matematik

Adgangskrav

Du skal opfylde de samme adgangskrav som på fuldtidsuddannelsen for at kunne blive optaget på deltidsforløbet.

Det er et forudsætningskrav for fag i foråret, at du har taget et eller flere fag på uddannelsen tideligere.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på fag er 2. maj (efterår) og 15. november (forår). 

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du logger ind via MitID.

Hvis du har problemer med at logge ind i DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformular 

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Aarhus Univeristet gør opmærksom på, at der ved for få ansøgninger eller særlige omstændigheder, kan ske aflysning af annoncerede udbud.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personlysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler: http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Uddannelsens opbygning og indhold

Kandidatuddannelsen i didaktik - matematik består af en række obligatoriske fag af et omfang på 80 ECTS, valgfag af et omfang på 10 ECTS og et speciale på 30 ECTS.

Kandidatuddannelsen i didaktik - matematik som fuldtidsuddannelse strækker sig over to år.

Deltidsuddannelsen

Kandidatuddannelsen i didaktik - matematik som deltidsuddannelsen vil strække sig over 2,5 - 5 år.

Du kan vælge mellem to overordnede modeller med forskellige varianter:

Forslag til et studieforløb for deltidsuddannelse

EFTERÅR FORÅR
1. år Matematik i fagdidaktisk perspektiv
I eller II
Matematikkens didaktik
2. år Matematik i fagdidaktisk perspektiv
I eller II
Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde
3. år

Metodeprojekt og Almen didaktik

Valgfag
4. år Speciale

Når du som hel-på-delstuderende igangsætter din specialeproces skal du være opmærksom på at dine tre specialeforsøg følger umiddelbart efter hinanden. Der er således ikke mulighed for ”pauser” mellem de enkelte prøveforsøg som du har kendt fra de øvrige eksaminer på din uddannelse.

Ovenstående er et eksempel på ét ud af flere mulige studieforløb.

(Ovenstående studieforløb svarer til model H)

Deltagerbetaling og afmelding

Deltagerbetalingen er per modul og ses i Fakta-boksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
    Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
    8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Hovedområde og studienævn

De pædagogiske kandidatuddannelser

Uddannelsen er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), og som blandt andet er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. På de forskellige kandidatuddannelser er nogle professionsbacheloruddannelser direkte adgangsgivende mens andre professionsbacheloruddannelser og nogle mellemlange videregående uddannelser er adgangsgivende på baggrund af en suppleringsuddannelse.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.
 


Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Spørgsmål til det faglige indhold og uddannelsesplan for uddannelsen

Studiekoordinator Tomas Højgaard
E: tomas@edu.au.dk
T: 2056 7003