DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Didaktik dansk

Kandidatuddannelse på deltid

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) handler om de mange forskellige aspekter af danskundervisningen. For eksempel læse- og skrivepædagogik, litteratur-, medie- og mundtlighedspædagogik, danskfagets IT-dimension, børne- og ungdomslitteratur, læsevaner og dansk som andetsprog.

Uddannelsen kan gennemføres som en fuldtidsuddannelse på to år, men der er også mulighed for at læse enten hele uddannelsen eller dele af den på deltid. 

Helle Rørbech, lektor på DPU, underviser på didaktik-dansk

Om didaktik-dansk

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) gør dig til en mere bevidst og reflekteret underviser. Som studerende får du indsigt i centrale metoder til pædagogisk forskning og udvikling, og du stifter bekendtskab med ny forskning inden for alle danskfagets discipliner. Du bliver klædt på til at udvikle danskfaget i undervisnings- og uddannelsessystemet, og du bliver en kvalificeret aktør i debatter om danskfagets fremtid. I løbet af studiet fordyber du dig i områder, som har din særlige interesse, og som peger frem mod den beskæftigelse, du ønsker.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde med at undervise andre i at undervise i dansk. Du bliver kompetent til at deltage i evaluering af faget og i udviklingen af nye undervisningsmetoder og -materialer. Du kan arbejde i konsulent- og ledelsesfunktioner, og du kan arbejde med forskning inden for fagområdet.

Adgangskrav og forudsætninger

Du skal opfylde de samme adgangskrav som på fuldtidsuddannelsen for at kunne blive optaget på deltidsforløbet.

Adgangskrav: Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på fag er 2. maj (efterår) og 15. november (forår). 

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du logger ind via NemID. Inden du gør det, skal du dog sikre, at din mailadresse i NemID er sat rigtig op.

Hvis du har problemer med at logge ind i DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformular 

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Aarhus Univeristet gør opmærksom på, at der ved for få ansøgninger eller særlige omstændigheder, kan ske aflysning af annoncerede udbud.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personlysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler: http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Opbygning og indhold

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse over to år.

Se kandidatuddannelsens opbygning og det faglige indhold på de enkelte moduler her:

Når du som hel-på-delstuderende igangsætter din specialeproces skal du være opmærksom på at dine tre specialeforsøg følger umiddelbart efter hinanden. Der er således ikke mulighed for ”pauser” mellem de enkelte prøveforsøg som du har kendt fra de øvrige eksaminer på din uddannelse.

Heltidsuddannelse på deltid

Hvis du ikke har mulighed for at være fuldtidsstuderende, kan du gennemføre uddannelsen på deltid. Deltidsuddannelsen er en betalingsuddannelse.

Som deltidsstuderende deltager i undervisning sammen med de fuldtidsstuderende, men tager kun et modul pr. semester.

Du har mulighed for at gennemføre en del af uddannelsen som fuldtidsuddannelse og en anden del som deltidsuddannelse. Der er dog kun mulighed for at skifte mellem fuldtid og deltid én gang.

Enkeltmoduler

Hvis du kun er interesseret i enkelte moduler af uddannelsen, kan du søge ind via tompladsordningen.

Hovedområde og studienævn

De pædagogiske kandidatuddannelser

Uddannelsen er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse), og som blandt andet er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. På de forskellige kandidatuddannelser er nogle professionsbacheloruddannelser direkte adgangsgivende, mens andre professionsbacheloruddannelser og nogle mellemlange videregående uddannelser er adgangsgivende på baggrund af supplerende uddannelse.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Spørgsmål til det faglige indhold og uddannelsesplan for uddannelsen

Studiekoordinator Helle Rørbech
E: hero@edu.au.dk