DPU

Aarhus Universitets segl

Nyt center samler PPR-forskningen i Danmark for at styrke tværprofessionelle indsatser tæt på børnenes hverdag i dagtilbud og skole

Flere og flere danske børn og unge mistrives, og efterspørgslen på pædagogisk psykologisk rådgivning i landets dagtilbud og skoler er større end nogensinde. Derfor etablerer forskningskræfter på tværs af danske universiteter og professionshøjskoler nu et nyt og samlende nationalt forskningscenter for PPR-forskning.

Fakta

’Nationalt center for PPR-forskning – Samarbejde om udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud og skole’

Læs mere:

https://ppr-forsk.dk  

Centeret arbejder med tre overlappende kerneområder:

Børns deltagelsesmuligheder og trivsel i dagtilbud og skole

  • Børn i vanskeligheder & problemforståelser
  • Trivselsforståelser & -interventioner

Samarbejde

  • Tværprofessionelt/tværsektorielt samarbejde
  • Forældresamarbejde

Nytænkning og brobygning mellem specialpædagogik og almenpædagogik

  • Nytænkning af (forholdet mellem) almen og specialviden
  • Pædagogiske praksisser der integrerer almen- og specialpædagogik

Centret åbner per 1. december 2023.

Kontakt

Dorte Kousholt, centerleder og lektor ved DPU, Aarhus Universitet

E: dkou@edu.au.dk

T: 61 30 49 90

Kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) har fået mere fokus på det forebyggende arbejde med hele børnegrupper og udvikling af den pædagogiske praksis. Alligevel er efterspørgslen på udredning af enkeltbørn ikke stoppet. Tværtimod bliver flere børn udredt, får tildelt diagnoser eller placeres i særlige behandlings- eller undervisningstilbud. Et helt centralt spørgsmål er derfor, hvordan PPR i samarbejde med de professionelle i dagtilbud og skoler kan udvikle indsatser, der på en gang kan styrke den almenpædagogiske praksis og skabe bedre deltagelsesmuligheder for børn i vanskeligheder.

Det er på den baggrund, at vi nu samler PPR-forskningen i Danmark i et nyt center, udtaler lektor Dorte Kousholt, leder af det nye center for PPR-forskning, der bliver forankret på DPU, Aarhus Universitet.

”Forskningen i PPR har hidtil været sparsom og spredt, og med det nye center skaber vi overblik over den viden og de erfaringer, der allerede er på området, ligesom vi samler kræfterne i forhold til den fremtidige forskning på PPR-feltet. Formålet med at starte et nationalt center er både at styrke eksisterende forskningssamarbejde på tværs af universiteter og professionshøjskoler, men også at skabe nye samarbejdsflader og bedre dialog mellem forskning og praksis,” siger Dorte Kousholt og tilføjer, at centeret er udviklet i forlængelse af det netværk, der er skabt rundt om PPR-dialogkonferencerne, som er blevet afholdt på DPU siden 2018.

Tæt på praksis

PPR-funktionen varetages af forskellige faggrupper (psykologer, konsulenter, audiologopæder, fysio- og ergoterapeuter osv.), og PPR-samarbejdet med dagtilbud og skoler foregår ofte på tværs af professioner og sektorer (fx socialforvaltning og skoleforvaltning). Hertil kommer det afgørende samarbejde med forældre.

Det nye center skal derfor ikke blot udvikle viden om, hvad der skaber deltagelsesmuligheder og trivsel hos børn og unge, og hvordan vi kan styrke deres muligheder for at deltage og opleve tilhørsforhold i dagtilbuddets eller skolens fællesskaber - men også om, hvordan samarbejdet mellem de forskellige professionelle og mellem de professionelle og forældrene kan styrkes. Og dette skal ske i tæt samarbejde med PPR, skoler og dagtilbud.

”Jeg ser frem til, at det nye center kan bidrage med nødvendig og relevant viden om, hvordan vi på tværs af sektorer og professioner kan organisere samarbejdet, fordele opgaverne og sætte de forskellige fagligheder i spil, når PPR skal lave praksisnære indsatser i samarbejde med lærere og pædagoger der, hvor børnene er,” siger Bo Clausen, landssamrådet for PPR-chefer, leder af PPR, Slagelse kommune.