Aarhus University Seal

Nyt center samler PPR-forskningen i Danmark for at styrke tværprofessionelle indsatser tæt på børnenes hverdag i dagtilbud og skole

Flere og flere danske børn og unge mistrives, og efterspørgslen på pædagogisk psykologisk rådgivning i landets dagtilbud og skoler er større end nogensinde. Derfor etablerer forskningskræfter på tværs af danske universiteter og professionshøjskoler nu et nyt og samlende nationalt forskningscenter for PPR-forskning.