DPU

Aarhus Universitets segl

Kære lærer, har du reflekteret over dit didaktiske læremiddel?

Mange lærere er for ukritiske, når de vælger deres didaktiske læremidler. Det bunder i, at de ikke er trænede i at reflektere over læremidlets overordnede dannelsesideal.

Hvilket læringssyn er kernen i det her læremiddel? Og hvordan matcher det mit eget? Det er spørgsmål, lærere alt for sjældent stiller sig selv, når de udvælger didaktiske læremidler til for eksempel litteraturundervisningen i dansk. Lærere er simpelthen ikke trænede i at reflektere over et læremiddels overordnede dannelsesideal, mener to forskere