DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fokus på sprog i vuggestuen rykker bunden opad

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats.   En pædagogisk tilrettelagt indsats med læsning, leg og samtaler i dagligdagens rutine- og omsorgssituationer styrker læringen for børn i vuggestuer og dagplejer.

08.03.2019 | Signe Tonsberg

Se, I har begge to stribede sokker på! Det virker, når voksne i vuggestuer og dagplejer gennem nysgerrige samtaler arbejder systematisk med de helt små børns kompetencer. Det viser erfaringerne med over 5.000 børn i indsatsen Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen.

Asterisk 89, Førskole, Dagtilbud, Pædagoguddannelse/profession, Social udsathed/arv