DPU

Aarhus Universitets segl

Program

Program

9.30-10.00: 
Registrering og kaffe 

10.00-10.10: 
Velkomst og rammesætning af programmet 

  • Ved lektor Dorte Kousholt, og Ph.d.-studerende Thomas Gylling-Andersen, DPU, Aarhus Universitet 

10.10-10.45: 
“Fordi så føler jeg mig mere normal” - om normalitet, anderledeshed, forskelle og fællesskaber i børnelivet 

  • Ved lektor Dorte Kousholt, DPU og lektor Charlotte Dyreborg Madsen, UCN 

10.45-11.20: 
SamHver. Samarbejde om børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber 

  • Ved lektor Kurt Bendix-Olsen og docent Tilde Mardahl-Hansen, UCL, lektor Anja Hvidtfeldt Stanek, SDU, og lektor Dorte Kousholt, DPU 

11.20-11.50: 
Kaffepause + deltagerinvolvering 

11.50-12.25 
Muligheder og udfordringer i organisering af indsatser tæt på børnenes hverdagsliv og fællesskaber 

  • Ved psykologfaglig leder Klara Scheuer, leder for logopæder og ergo/fysioterapeuter Sahra Mengal, og PPR-chef Anne Sofie Møller Sparre, Hillerød Kommune   

12.25-13.35: 
Frokost 

13.35-14.35:
Workshops 

14.35-15.05: 
Kaffepause + deltagerinvolvering 

15.05-15.40:  
Hvordan understøtter man omsorgskulturer blandt børn i fællesskaber? Case-eksempler fra et interventionsudviklende forskningsprojekt i tæt samarbejde med praksis

  • Ved Ph.d.-studerende Thomas Gylling-Andersen, DPU, Aarhus Universitet 

15.45-16.20: 
Paneldebat med oplægsholdere

16.20-16.30:
Opsamling på input fra deltagerne og afrunding