DPU

Aarhus Universitets segl

Dialogkonference om PPR 2023

  • 5. årlige dialogkonference om PPR 13. april 2023 i København

Om dialogkonferencen

På DPU, Aarhus Universitet ser vi frem til at byde jer velkommen til den femte årlige dialogkonference om PPR.

Den aktuelle bekymring og debat om stigende mistrivsel blandt børn og unge går hånd i hånd med diskussioner om forebyggelse. Ambitionen om at arbejde mere forebyggende med interventioner der retter sig bredere mod klassemiljøer og børnefællesskaber har længe været central i PPRs arbejde, og samtidig er presset på individuelle udredninger stigende. Mange steder betyder lange ventetider og lange indstillingsprocedurer, at pædagoger, lærere, børn og forældre oplever, at hjælpen er alt for langt væk, alt imens man i PPR arbejder på livet løs med at iværksætte praksisnære tiltag med den hensigt at komme tættere på hverdagen i dagtilbud og skoler. Så hvordan er egentlig betingelserne for at bevæge PPR-arbejdet i en mere forebyggende retning?  Hvad mener vi med forebyggelse, og hvad indebærer det? Ikke mindst hvor ligger der dilemmaer og faldgruber? På denne dialogkonference sætter vi spot på forebyggelse fra forskellige vinkler og lægger op til debat om, hvordan PPR kan bidrage til at fremme trivsel blandt børn og unge.

Dialogkonferencernes formål er at bidrage til mere dialog og samarbejde mellem forskning og praksis og dermed danne baggrund for udvikling af nye forskningstiltag og fornyelse af professionel praksis samt efter/videreuddannelsesforløb.