DPU

Aarhus Universitets segl

Dialogkonference om PPR 2021

Nye perspektiver på PPR

Aktuel forskning og dialog mellem
praktikere og forskere

  • PPR dialogkonference 2021 - online: 15. juni 2021

Om dialogkonferencen


På DPU, Aarhus Universitet afholdes den tredje årlige dialogkonference om PPR. I år bliver det som en online konference via Zoom. Med denne konference sætter vi blandt andet fokus på, hvordan PPR kan gøre en forskel gennem det tværfaglige samarbejde om at skabe inkluderende fællesskaber og bæredygtige læringsmiljøer.

PPR er under forandring og der har gennem de seneste år været stigende opmærksomhed om PPR’s opgaver og mange forskellige funktioner. PPR skal både arbejde praksisnært i klasserummene og blandt børnegrupperne, fungere som sparringspartnere for professionelle i feltet, facilitere tværfagligt samarbejde og på samme tid understøtte individuelle og organisatoriske udviklingsprocesser. PPR’s komplekse arbejdsopgaver stiller krav om nye og fleksible professionelle praksisformer. Det stiller krav til forskningen om både at stille relevante spørgsmål og være medskaber af relevant viden.

Konferencens formål er at bidrage til mere samarbejde mellem forskning og praksis og dermed danne baggrund for udvikling af nye forskningstiltag og fornyelse af professionel praksis samt efter/videreuddannelsesforløb.

Tid og sted


  • Den 15. juni kl 12-16
  • Online via zoom. Link tilsendes efter tilmelding

Pris og tilmelding


  • Deltagerpris: 650,- kr. incl. moms.
  • Nedsat pris for studerende: 350 kr. incl. moms.