DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv 2022

9. årlige småbørnskonference på DPU den 7. juni 2022

Om konferencen

Velkommen til den 9. årlige konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv afholdt på DPU. Vi har valgt i år at fokusere konferencens fire oplæg til temaet bæredygtig pædagogik på daginstitutionsområdet. I den styrkede pædagogiske læreplan er bæredygtighed et centralt fokuspunkt. Det pædagogiske læringsmiljø skal give børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, samt give børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Men hvordan kan vi overhovedet tale om bæredygtig pædagogik på en meningsfuld måde på 0-6 årsområdet?

Bæredygtighedsbegrebets miljømæssige aspekter er oppe i tiden, men Brundtland-rapporten havde en langt mere omfattende og holistisk indgang til bæredygtighed, som inddrager både sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Bæredygtighed kan forstås helt bogstaveligt som at skabe noget, der er solidt nok til at bære. Vores livsform må ikke give fremtidige generationer dårligere livsbetingelser end vi har i dag.

Hvilke implikationer har bestræbelsen mod en mere bæredygtig udvikling for dagtilbudsledelse, læringsmiljøet, voksen-barn samspillet og – ikke mindst - børnenes dannelse og trivsel?

Efter frokost vil der være fire workshops med forskellige temaer, blandt disse er: brobygning mellem special- og almenpædagogik i dagtilbud samt praksis- og professionsudvikling i daginstitutioner tænkt ’forfra’.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for området: Studerende, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere, ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.

Tid og sted

Tirsdag den 7. juni 2022 i tidsrummet 9.30-16

Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV