DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aftagerpanel

Aftagerpanelet på DPU består af repræsentanter fra nogle af de institutioner og virksomheder, hvor kandidater fra DPU bliver ansat efter endte studier. Panelet rådgiver blandt andet om uddannelseskvalitet, udvikling af nuværende og nye uddannelser. Det omfatter blandt andet løbende dialog om arbejdsmarkedets behov og efterspurgte kompetencer.

Siden 2007 har det været en del af universitetsloven, at universiteterne skal nedsætte aftagerpaneler.

Medlemmer af aftagerpanelet på DPU


Fagdidaktik

 • Ida Brændholt Lundgård, Specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen

Generel pædagogik

 • Elsebeth Jensen, Uddannelseschef, Læreruddannelsen, VIA University College
 • Trine Ankerstjerne, Uddannelsesleder, Pædagoguddannelsen, UC Professionshøjskolen Absalon, Roskilde
 • Anne Oksen Lyhne, Adjunkt, Efter- Videreuddannelse, UC Syd

Pædagogisk antropologi og AEG

 • Mikkel Balslev, Karrierekonsulent, Dansk Magisterforening
 • Vibe Larsen, Forskningsprogramleder, Københavns Professionshøjskole
 • Rikke Friis Mikkelsen, Uddannelseschef, Børns Vilkår
 • Camilla Balslev, Projektleder, DR
 • Helle steiness Olsen, Chefkonsulent, Børn og Folkeskole, KL

Pædagogisk filosofi

 • Gitte Riis Hansen, Specialkonsulent, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon
 • Peter Staubrandt, Presales konsulent, IBM
 • Mattias Andersson, Chefkonsulent, DTU
 • Tashia Vera Dam,  Pædagogisk Direktør, Area9 Lyceum   

Pædagogisk psykologi

 • Charlotte Djuraas, Chef, PPR Gladsaxe
 • vakant
 • Nanna Heinø Mortensen, Karrierevejleder, Arts Karriere, AU og selvstændig konsulent

Pædagogisk sociologi

 • Kristian Birk, Chefkonsulent, Danske professionshøjskoler
 • Andreas Hougaard, Seniorkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Peter Engelbrekt Petersen, Konsulent, BUPL

Uddannelsesvidenskab

 • Lasse Rønaa, Analysemedarbejder, Sundheds- & Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune
 • Christine Lindrum Iversen, kontorchef, Styrelsen for uddannelse og kvalitet, UVM
 • vakant

Masteruddannelserne på DPU

 • Martin Grønbæk, Programleder, HK lab


Institutudpegede medlemmer

 • Claus Hjortdal, Formand, Skolelederforeningen
 • Erik Nedergaard Hansen, Partner, Peopleway A/S
 • Peter Schiødt, Rektor, Køge Gymnasium
 • Tobias Hoygaard Lindeberg, Udviklingsdirektør, Dea