Aarhus Universitets segl

Indhold og datoer - Special- og socialpædagogik


Formålet med master i special- og socialpædagogik er, at du som studerende får de nødvendige forudsætninger for at kunne deltage i undersøgelser, analyser og dokumentation i forbindelse med udvikling af de special- og socialpædagogiske fagområder og praksisindsatser.

Vi tager udgangspunkt i de problemstillinger, som du og dine medstuderende har med fra jeres arbejdsliv, og det gør vi med afsæt i viden på højeste videnskabelige niveau. Vi arbejder med sociologiske, antropologiske og psykologiske teorier om, perspektiver på og analyser af special- og socialpædagogik.

I undervisningen vil vi se på special- og socialpædagogiske problemer i lyset af de samfundsmæssige kontekster, som arbejdet foregår i og undersøge og analysere specifikke indsatsformer og tværprofessionelle samarbejder.

Du vil få viden om, hvordan forskningsbaseret viden, teori og metode kan bruges til at belyse området både generelt og inden for dit og dine medstuderendes praksisfelter, og vi vil gennemføre analyser af special- og socialpædagogiske indsatser og interventioner på tværs af organisationer, professioner og sektorer.

Uddannelsen består både af moduler og frie valgfag.

Valgfag


På modul 2 og 3 kan du vælge mellem forskellige valgfag. Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger - deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Valgfagene kan også tages som selvstændige efteruddannelsesforløb.

Moduler


Modul 1: Problemstillinger og kontekster

På det første modul skal vi arbejde med forskning og forskningsbaseret viden på det special- og socialpædagogiske område.

Vi skal se på, hvilken betydning forskellige samfundsmæssige og kulturelle kontekster har for problemstillinger i special- og socialpædagogisk arbejde og bruge den indsigt til at identificere og analysere konkrete problemer, som du og dine medstuderende har mødt i jeres arbejde.

Vi skal træne evnen til at vurdere og diskutere nuancer, perspektiver og kontekster og præsentere og formidle dem.

Undervisning på modul 1 i efteråret 2024

Undervisningsdatoer:

Internat: 5. og 6. september

  • 25. september
  • 26. september
  • 27. september
  • 28. oktober
  • 29. oktober
  • 14. november
  • 15. november
  • 2. december
  • 3. december

Information om lokaler, tidspunkter mv: Timetable.au.dk

Der tages forbehold for ændringer

Ansøgning

Modul 2: Organisering og samarbejde

På modul 2 fokuserer vi på organisation og samarbejde og på udvikling og facilitering af samarbejde på tværs af professioner, organisationer og sektorer.

Vi tager afsæt i din og dine medstuderendes arbejdssammenhænge og praksisområder, når vi analyserer indsatsformer, professionelle selvforståelser og organiserings- og samarbejdspraksis.

Du får brug for den viden, du har fået på det første modul om at identificere problemer og sætte dem ind i en kontekst, og samtidig lægger vi op til den praksisundersøgelse, vi skal i gang med på modul 3.

Modul 3: Undersøgelse og dokumentation

Det tredje modul er værktøjs- og handlingsorienteret.

Du bliver introduceret til forskellige aspekter af videnskabelige undersøgelsesmetoder og deres udsigelseskraft og praktiske betydning for børn, unge og voksne borgere og velfærdsprofessionelle, og til hvordan man organiserer og styrer projekter.

Og så skal du sammen med dine medstuderende planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere en videnskabelig undersøgelse.

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet afslutter uddannelsen.

Her skal du under vejledning udarbejde et masterprojekt med selvvalgt problemstilling.

Du skal inddrage relevante teorier og metoder fra de foregående moduler sammen med relevant selvvalgt litteratur og andet materiale f.eks. empiriske data frembragt ved egne undersøgelser.

Har du spørgsmål?


Hvis du vil vide mere om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte