Aarhus Universitets segl

Adgangskrav - Master i special- og socialpædagogik

Adgangskrav på Master i special- og socialpædagogik


Om uddannelsen | Indhold, datoer og studieordning | Hvem læser her? | Mød underviserne

Adgangskrav


Uddannelse

For at blive optaget på Master i special- og socialpædagogik skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, f.eks. inden for samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, psykologi eller pædagogik.
  • En relevant professionsbachelor- eller mellemlang videregående uddannelse, som f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut eller socialrådgiver.
  • En relevant diplomuddannelse inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske arbejdsområder.

I vurderingen af hvilke uddannelser, der er relevante, er det afgørende, at uddannelserne indeholder væsentlige elementer af specialpædagogisk/socialpædagogisk teori og/eller teori om socialt arbejde.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter, at du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring kan være arbejde som fx pædagog, lærer, socialrådgiver, psykolog, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, pædagogisk vejleder, adjunkt eller lektor ved en professionshøjskole, pædagogisk leder inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder eller konsulenter inden for eller med særlig tilknytning til de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder.

Alle former for jobfunktioner, der har relation til de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder, er relevante. Fx undervisning, pædagogisk og/eller socialt arbejde, vejledning, rådgivning og konsulentarbejde, ledelse, administration og forvaltningsopgaver, behandling og forebyggelse.

Dispensation

Universitetet har mulighed for at dispensere fra adgangsbetingelserne på baggrund af en individuel vurdering af, om din uddannelsesmæssige baggrund giver dig forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Der kan ikke dispenseres fra kravet om erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, anbefaler vi, at du kontakter Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på masteruddannelsen i professionel vejledning. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende kriterier:

  1. Ansøgere til hele uddannelsen frem for enkeltmodulansøgere
  2. Ansøgere der tidligere har taget moduler på uddannelsen

Kriterierne er prioriterede. Kriterium 2 finder således alene anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering af ansøgerne i kriterium 1.

Har du spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskrav, ansøgning, optagelse eller betaling, skal du henvende dig til Efter- og Videreuddannelse Arts: evu.arts@au.dk