Aarhus Universitets segl

Hvem læser master i special- og socialpædagogik?

Hvem læser her?


Masteruddannelsen i special- og socialpædagogik henvender sig til medarbejdere, konsulenter og faglige ledere i offentlige, civilsamfundslige og private organisationer og virksomheder, der arbejder med special- og socialpædagogiske problemstillinger inden for de sociale, speciale og almene områder.

Det kan fx være ansatte indenfor døgninstitutioner, botilbud, væresteder, (special)skole-, fritids- og klubområdet, PPR, SPS, SSP, gadeplan og boligsocialt arbejde, (social)psykiatri, pleje- og sundhedssektoren mv.

Uddannelsen er også relevant for undervisere på professionshøjskoler, diplomuddannelser og lign. uddannelser, der udbyder special- og socialpædagogiske kurser og fagmoduler.