DPU

Aarhus Universitets segl

Skoleledelse efter reformen

Ledelse i og af den målstyrede og inkluderende folkeskole efter reformen

  • Projektbeskrivelse

Om forskningsprojektet

”Ledelse i og af den målstyrede og inkluderende folkeskole efter reformen” fokuserer på, hvordan 2014-skolereformen over en længere årrække ændrer skolerne - og hvordan skolerne ændrer reformen.  Projektet undersøger de intenderede og ikke-intenderede effekter af de nye uddannelsesstandarder, der lanceres med reformen.

Partnere i projektet

Projektet er et samarbejde imellem forskere fra DPU, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen UCC og Teachers College, Columbia University.

Kontakt

Professor m.s.o. Dorthe Staunæs

Tlf. +45 8716 3925

Email: dost@edu.au.dk