DPU

Aarhus Universitets segl

Prototyper og fællesskabende praksis

Om projektet

Projektet udvikler casebaserede prototyper for fællesskabende praksis og reflekterer de former for viden, metode og teori, som indgår i det arbejde. De konkrete cases er forskellige, men de handler alle om at bygge bro, at skabe nye forbindelser, at opnå bedre kontakt og tillid i samarbejdet med udsatte mennesker - ikke ved at udpege, diagnosticere og behandle dem som ‘målgrupper’, men ved at møde dem på neutral grund og i bevægelse, og sammen med dem skabe nye aktiviteter, nye fællesskaber, nye identiteter, nye erfaringer.

Samarbejdspartnere og delprojekter

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra DPU, Aarhus Universitet, og skiftende lokale samarbejdspartnere. Vi danner løbende nye delprojekter.

Aktuelt (marts 2018) søger vi midler i Veluxfondens ‘tværgående pulje” til disse to projekter: