DPU

Aarhus Universitets segl

Undervisningsassistenter

I skoleåret 2009-2011 afviklede ca. 100 skoler forsøg med undervisningsassistenter  i folkeskolen. Adskillige kommuner fortsætter med ordningen, selvom forsøgsperioden er overstået. Lige nu afventer vi lovgivningsinitiativer og anden opsamling på forsøgsperioden.

Vi forventer, at evalueringen af de landsdækkende forsøg er færdig 1. oktober 2011, og at resultaterne bliver offentliggjort af Undervisningsministeriet i løbet af efteråret.

Forsøgene og videreudviklingen foregår overalt i landet. Et godt eksempel på den decentrale undervisningsassistentudvikling finder vi i Odense og Helsingør kommuner. I skoleåret 2009-2010 havde kun én ud af ca. 35 kommunale folkeskoler i Odense forsøg med undervisningsassistenter.

I 2010-2011 er det fem, heraf mindst én skole, hvor undervisningsassistenterne er finansieret helt uden om nævnte ministerielle pulje. Tilsvarende i Helsingør kommune, der i skoleåret 2009-2010 havde en hel række af skoler med i den ministerielt finansierede ordning. I indeværende skoleår, 2010-2011, fortsætter flere af disse imidlertid "på egen hånd", alene finansieret af kommunen.

I Odense fortsætter ordningen i skoleåret 2011 - 2012 alene for kommunale midler. Læs mere på Hunderupskolens hjemmeside.

Evaluering af ordningen
Alle de involverede skoler evaluerer på forskellig vis forsøgsordningerne. Dele af dette evalueringsmateriale kan findes på internettet, både på www.uvm.dk og på kommuners og skolers egne hjemmesider. Undervisningsministeriet iværksatte den landsdækkende evaluering af alle de forsøg, der fik ministeriel støtte. Rambøl udfører sammen med Center for Grundskoleforskning (Niels Egelund, Poul Nissen og Frans Ørsted Andersen) og UC VIA denne forskningsbaserede evaluering, og resultaterne vil foreligge i efteråret 2011. Læs mere...