DPU

Aarhus Universitets segl

Stemmer fra en bande

Om projektet

Stemmer fra en bande – en analyse af bandemedlemmers opvækst og hverdagsliv og de socialpædagogiske indsatser, som fremadrettet kan forebygge tilknytning til bandemiljøet

Forskningsprojektet "Stemmer fra en bande" udforsker unge med tilknytning til bander og deres hverdagsliv, opvækstforhold såvel som de socialpædagogiske indsatser, der i et fremadrettet perspektiv kan være relevante at udvikle med henblik på at forebygge en tilknytning til bandemiljøet.

Netop i forhold til unge, der lever i bander, er der meget, der taler for, at de eksisterende socialpædagogiske indsatser rummer en række begrænsninger især i forhold til at forebygge og modvirke tilknytning til bandemiljøet og den medfølgende kriminalitet og vold.

I nærværende sammenhæng sættes der fokus på, med afsæt i de unges egne perspektiver, at indkredse og udforske, hvorledes socialpædagogiske indsatser i fremtiden kan udvikles, således at indsatserne i højere grad kan indfange og rumme netop denne gruppe meget udsatte unge.

Læs projektbeskrivelsen

Forskningsprojekt 2: "At arbejde med unge i bander"

Forskningsprojektet "At arbejde med unge i bander" er en forlængelse af projektet "Stemmer fra en bande", og det har ligeledes fokus på unge i bandegrupperinger, men her foretages interview med praksis der på forskellig vis arbejder med denne gruppe af unge, som socialrådgivere, psykologer, lærere og pædagoger.

Projektet forløber i perioden august 2014 - juli 2015.

Publikation

Formål

Forskningsprojektet har

  • fokus på unge, der lever i bander
  • et særskilt fokus på, med afsæt i et ungeperspektiv, at udvikle viden om de unges egne fortællinger, oplevelser og vurderinger af deres hverdagsliv, deres opvækst og livsforhold
  • fokus på at udvikle viden til brug for fremadrettede socialpædagogiske indsatser på bandeområdet.

Resultaterne fra forskningsprojektet formidles som en lærebog, der især henvender sig til den socialpædagogiske praksis, såvel som til studerende på landets pædagogseminarier, men også til andre relevante parter, der på forskellig vis har berøring med unge, der lever i bander, f.eks. socialrådgivere og skolelærer, samt andre parter, der måtte have interesse i viden om unge i bander.

 

Kontakt projektleder