DPU

Aarhus Universitets segl

Pædagogers ændrede arbejdsopgaver

Projektet "Pædagogers ændrede arbejdsopgaver" skal udvikle ny viden om pædagogens arbejde og de udfordringer, som pædagogen står over for.

Formålet er at undersøge kommunikationen mellem pædagoger og børn for på den måde at tydeliggøre eventuelle ændrede kompetencekrav til pædagogerne.

Baggrunden for projektet er to væsentlige ændringer i de rammer, som pædagoger tidligere har arbejdet under, og som pædagogerne er uddannet til.

  • For det første er dagtilbud i dag blevet en del af uddannelsessystemet med læreplaner og undervisning.
  • For det andet oplever børn en større social mangfoldighed i form af større kontaktflader, normer og værdier.

Læs mere om projektet

Undersøgelsens opbygning

Deltagere i projektet