DPU

Aarhus Universitets segl

Paamiut Asasara

Forskning har påpeget et behov for at undersøge og styrke børns vilkår i Grønland. Tidligere undersøgelser har påvist en lang række udfordringer, bl.a. fattigdom, selvmord, kriminalitet, alkoholmisbrug, seksuelle overgreb og vold.

Paamiut i Kalaallit Nunaat (Grønland) har gennem de sidste årtier kæmpet imod alkoholmisbrug, en høj voldsrate, en høj selvmordsrate og en række tilfælde af omsorgssvigt af børn, både gennem forsømmelse, seksuelle overgreb samt anden vold mod børnene. Det betyder, at et stort antal af familier og børn er udsat for vold og for tab i form af uventede dødsfald, samt lever med misbrug og med uløste konflikter og sorg.

Paamiut Asasara er som projekt opstået på denne baggrund og startede i februar 2008.

Bikubenfonden har støttet projektet med 1.650.000 kr. hvert af årene 2008 og 2009 og vil under forudsætning af opnåede resultater fortsætte denne støtte til og med år 2012.

På en række borgermøder blev principperne for projektet formuleret og der blev foretaget en interviewrække med omkring 120 af byens borgere.På den baggrund har man i Paamiut udarbejdet og igangsat det ovenfor nævnte 5-årige community mobiliserings projekt, der er påbegyndt i januar 2008  - "Paamiut Asasara".

Efter en række interview med borgere i 2004 og 2005, samt en række møder mellem borgmester, kommunalbestyrelse, et etableret vækstforum og borgerne samt repræsentanter for skole, politi, sundhedsvæsen og socialforvaltning, vedtog man i 2005 udviklingsprojektet Paamiut Asasara.

Interview og møder pegede på et behov for at sammentænke erhvervsudvikling, boligsituation, uddannelsesbehov og støtte til særligt sårbare familier i en fælles plan.

Community resiliens og samhørighed. Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning

Se optagelser fra oplæggene ved konferencen: Community resiliens og samhørighed. Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012