DPU

Aarhus Universitets segl

The Making of: Leadership in Education

Udvikling af uddannelsesledelse – et europæisk netværk af målrettet skoleledelse

Formålet med projektet "The Making of: Leadership in Education" er at sikre kvalificeret skoleledelse, fordi den måde, en skole ledes på, anses for afgørende for succesfuld læring.

Projektet er et 3-årigt netværksprojekt støttet af Europa-Kommissionen via Lifelong Learning-programmet Comenius. Projektperioden løb fra 01.11.08 til 31.10.11.

Netværket bestod af projektpartnere fra 13 lande, seks tandempartnere og to associerede partnere. Netværket dækkede således en stor del af Europa.

Som led i projektet blev der udarbejdet en ”Europæisk synopsis om skoleledelse”. Synopsen består af:

  • Landerapporter, som beskriver forskellige aspekter omkring uddannelsesledelse i de europæiske lande
  • En identifikation af tværgående temaer
  • En oversigt over begreber og god praksis inden for skoleledelse

På baggrund af synopsen blev publikationen ”Referenceramme for skoleledelse” udarbejdet.

Referencerammen beskriver de forskellige skoleledelsesdomæner og deres komponenter, og den giver en kortfattet oversigt over uddannelsesmoduler, der har til formål at understøtte udviklingen af de forskellige ledelseskomponenter. Uddannelsesmodulerne er eksempler fra de forskellige partnerlande på god praksis, og de er nærmere beskrevet på projektets internationale hjemmeside.

Referencerammen afrundes med en række anbefalinger. Anbefalingerne har til formål at tjene som refleksionsredskaber og spørgsmål, som europæiske praktikere og politikere kan undersøge deres systemer ud fra med henblik på at sikre kvaliteten af den skoleledelse, der praktiseres.

For at sikre den fortsatte udbredelse og udvikling af kvalificeret skoleledelse, har formidling og opbygning af et europæisk netværk, der rækker videre end til de oprindelige projektpartnere, haft en central plads i projektet. Projektets internationale hjemmeside, konferencer og symposier har spillet en vigtig rolle i den forbindelse.

Projektet "The Making of: Leadership in Education" er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen, The Lifelong Learning Programme. Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne.