DPU

Aarhus Universitets segl

Om projektet

Målet med projektet 'Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år' er at tilvejebringe en ny og samlet fremstilling af dansk skolehistorie.

Værket vil:

  • give indsigt i skolehistoriens lange linjer, i relationerne mellem samfundsmæssige forandringer og skolepolitiske initiativer, interesser og uenigheder
  • tegne et helt konkret billede af skiftende tiders skolegang og dens betydning for elever, lærere og forældre
  • anlægge et hverdags- og "nedefra"-perspektiv, med praksis og skolens aktører i centrum bryde med den nationale fortolkningsramme, som har præget den danske uddannelseshistorie.

Værket skal give baggrundsviden og inspiration til de mange mennesker, der til daglig er med til at forvalte og forme vore skoler: lærere, forældre, administratorer og politikere.

Det skal kunne bruges af alle, som interesserer sig for uddannelseshistorie og de mange kultur- og socialhistoriske problemstillinger, den knytter sig til.
Sidst, men ikke mindst, skal det kvalificere og perspektivere den aktuelle, nutids- og fremtidsrettede uddannelsesforskning og -debat.

Historien opleves ofte som forhindring for fornyelse og forandring, frem for som et afsæt for at tænke nyt og anderledes. Med sin belysning af brud og kontinuitet i skolens udvikling er det ambitionen for værket 'Dansk skolehistorie. Vilkår, visioner og hverdag gennem 500 år' at gøre skolehistorien til et kulturelt og (skole)politisk aktiv.

En samlet beskrivelse af projektet kan hentes nedenfor i pdf-format. Desuden beskrives projektet i artiklen 'Den danske planteskole' af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, Weekendavisen nr. 11, 19. marts 2010.

Projektet er finansieret af Carlsbergfondet.