DPU

Aarhus Universitets segl

Forskningsenhed i uddannelses- og institutionshistorie

Mål

Enheden i institutions- og uddannelseshistorie samler de forskere/medarbejdere, som arbejder med historiske og idehistoriske perspektiver på pædagogik og uddannelse. Feltet spænder bredt og kan eksempelvis omfatte uddannelsernes administrative, politiske og kvantitative historie, institutions- og skolehistorie, ungdoms- og voksenuddannelsernes historie og det barndoms- og idehistoriske område. I enheden indgår også medarbejdere fra AU Library, som har ansvar for det skolemuseale og for de arkivalske samlinger, som befinder sig på DPU.

Enheden danner rammen om teoretiske og metodiske diskussioner på tværs af de forskellige forskningsprojekter og er et sted, hvor udkast til bøger og artikler kan diskuteres på frugtbar vis.

Enheden støtter deltagerne i projektudvikling og stimulerer til samarbejde med henblik på publikationer, ansøgninger og større satsninger.

Enheden fungerer som rum for udveksling af erfaringer og viden om konferencer, andre forskningsprojekter, artikler, bøger m.m. fra ind- og udland.

Det overordnede formål er at styrke bredden og kvaliteten i arbejdet med at anlægge historiske perspektiver på pædagogik og uddannelse, og derigennem forstærke forbindelsen til uddannelserne på kandidat- og bachelorniveau. Tilsammen skal det synliggøre forskningsfeltets relevans for de studerende og øvrige medarbejdere på DPU og fakultetet Arts.

Forskningsprojekter og samarbejder

Til enheden er knyttet forskningsprojektet Kvindernes Universitet, Aarhus Universitet 1928-2000 finansieret af NOVA-programmet under Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF).

Et projekt med titlen: Edutopier. Reformer af skolens hverdag. Danmark 1945-1975 tænkes igangsat i løbet af 2023.

Hertil kommer et tæt samarbejde med Det Kongelige Bibliotek om det digitale skolemuseum www.skolehistorie.au.dk.

Placering

Enheden er placeret under Afdeling for pædagogisk sociologi med Ning de Coninck-Smith som tovholder og er åben for deltagelse. Kontakt: ning@edu.au.dk.

Seminarer

Der indkaldes til jævnlige møder og seminarer, og der forventes en aktiv og stabil deltagelse. Der søges om midler til seminarer og oplægsholdere udefra, når det forekommer relevant.

Deltagere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Christensen, Søren Lektor socr@edu.au.dk +4587163623 B, 103h
Coninck-Smith, Ning de Professor ning@edu.au.dk +4530539404 D, 345
Hansen, Christian Sandbjerg Lektor csh@edu.au.dk D, 314
Hesselberg-Thomsen, Mia Ph.d.-studerende miaht@edu.au.dk
Høyen, Marianne Lektor hoyen@edu.au.dk +4561181729 D, 348
Juul, Ida Lektor Emerita juul@edu.au.dk +4593508185 B, 114b
Knudsen, Hanne Lektor hakn@edu.au.dk +4593508940 B, 103e
Kristensen, Jens Erik Lektor emeritus jek@edu.au.dk +4526320899 B, 114b
Laursen, Per Fibæk Professor emeritus pefi@edu.au.dk +4521702695
Nygaard, Pernille Svare Ph.d.-stipendiat pesv@edu.au.dk D, 341
Rasmussen, Lisa Rosén Lektor lisa@edu.au.dk +4525671951 B, 103d

Eksterne deltagere

Anette Eklund Hansen
Hanne Caspersen
Jens Bennedsen