DPU

Aarhus Universitets segl

Uddannelse, Handicap og Alder (UHA)

Om forskningsenheden

Formålet med forskningsenheden er at bidrage til udviklingen af nye pædagogiske praksisser i hele det danske uddannelsessystem, som kan adressere og problematisere den ”ableism”, der udskiller og handicap-gør mennesker gennem uddannelsernes sociale strukturer. Vi undersøger de forskellige udskillelsesformers sociale strukturer og struktureringer i det aldersdifferentierede og det aldersintegrerede samfund. 

Forskningsenhedens mål er gennem eksperimentelle fora at dele eksisterende viden og sammen udvikle ny viden, der kan forny de pædagogiske praksisser i det aldersintegrerede samfund, hvor vi skal lære at leve lange liv gennem uddannelse. Uddannelsernes pædagogiske praksisser skal afvikle trefase-strukturen i det aldersdifferentierede samfund, hvor vi først uddanner os, derefter arbejder og til sidst går på pension, for i stedet at udvikle en flerfase-struktur, hvor vi går ind og ud af uddannelse, arbejde, pension som ”selvbestemt tid”, familie og sundhed livslangt i det aldersintegrerede samfund. En sådan ”uddannelsescentrering” af det lange liv nødvendiggør en gentænkning af ”uddannelsessamfundet”, der er indlejret i en ”ableism”, som udspringer af den aldersdifferentierede samfundsindretning.

Vi vil sætte DPU på landkortet i dette forskningsfelt på to måder: dels gennem udvikling af ny viden om det aldersintegrerede samfunds pædagogiske praksisser, og dels gennem en omsætning af denne viden i vores egne universitets-pædagogiske praksisser.

Vi sætter således os selv på spil ved at udfordrer vores egne pædagogiske praksisser ved at spørge os selv og hinanden, hvad det er for en ”ableism”, vi praktiserer – hver især og på DPU som helhed. På den måde bliver vi selv en del af det ”problem”, vi undersøger, og vi bliver selv en del af ”løsningen” – hvilket udgør et helt centralt omdrejningspunkt i forskningsenhedens videns-skabelse.

Det er en dynamisk forskningsenhed, hvor vi også inviterer mennesker med handicap – elever, kursister og studerende samt ansatte i sektoren, handicaporganisationer og videnscentre, politiske aktører samt andre relevante samarbejdspartnere, der har en interesse i at forandre den pædagogiske praksis i hele det danske uddannelsessystem, hvor oplevelser, erfaringer og viden bringes i spil i adresseringen og problematiseringen af Educational Ableism.

Deltagere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Fristrup, Tine Lektor tifr@edu.au.dk +4587163601 D, 349
Meier, Flemming Georg Studielektor meier@edu.au.dk +4522161379 B, 227

Eksterne deltagere

 • Vera Dolan. PT Professor, School of Education, Northcentral University, San Diego, California
  vdolan@nu.edu
 • Olivia Dahl Nielsen, ph.d.-studerende Sociologisk Institut, Københavns Universitet
 • Christopher Karanja Odgaard, kandidat fra Pædagogisk Sociologi, DPU, Aarhus Universitet
 • Emil Paaschburg Gravesen, kandidat fra Pædagogisk Sociologi, DPU, Aarhus Universitet
 • Christian Stausholm Kousgaard, masterstuderende DPU, Aarhus Universitet
 • Kathia Vanessa Harling Schierning , studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, DPU, Aarhus Universitet
 • Stella Kirstine Mølgaard Betak, studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, DPU, Aarhus Universitet
 • Rebecca Joanna Daniels , studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, DPU, Aarhus Universitet
 • Manuel Zinckernagel, studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, DPU, Aarhus Universitet