DPU

Aarhus Universitets segl

Samtidsdiagnostik

Om forskningsenheden

Forskningsenheden fokuserer på forandringer, konflikter og tendenser i samtidens pædagogiske og uddannelsespolitiske dagsordener. Det sker bl.a. i lyset af almene aspekter af samfundsudviklingen så som globalisering, økonomisering, kulturalisering, individualisering, digitalisering.  

I et samtidsdiagnostisk perspektiv arbejdes med analyserer af tegn på forandringer og tendenser i samspillet mellem pædagogik, uddannelse og samfund.

Det gælder fremkomsten af nye individualitets- og individualiseringsformer, nye socialitets- og socialiseringsformer, herunder inklusion, betoningen af employability og selvforsørgelse, nye dannelses- og medborgerskabsidealer, nye former for selvfremstilling etc. Og det gælder uddannelsessystemets øgede betydning for økonomi og konkurrencekraft, uddannelsesbegrebets generalisering til hele det pædagogiske felt, det spændingsfyldte forhold mellem uddannelse og dannelse m.v.

Som en integreret del af enhedens samtidsdiagnostik fokuseres der i et videnspolitisk perspektiv på toneangivende diskurser, semantikker og selvbeskrivelser inden for det uddannelsesvidenskabelige felt så som evidensbasering, inklusion, human kapital, videnssamfund/-økonomi, komparationer, nye styringsformer.

Ændringer i samfundets videnspolitiske acceptregler for viden og udbredelsen af nye vidensformer og vidensidealer undersøges med særligt henblik på deres praktiske og politiske implikationer dels for den pædagogiske og uddannelsesvidenskabelige forskning, dels for de pædagogiske professioner, institutioner og organisationer.

Enheden arbejder fortløbende teoretisk og analytisk med at udarbejde og integrere forskellige samtidsdiagnostiske og videnspolitiske analysestrategier, der kan analysere, problematisere og kritisere nye tiltag og diskurser og de selvfølgeligheder, de giver anledning til i forståelsen af forholdet mellem pædagogik, uddannelse og samfund.

Ambitionen er således ikke blot at diagnosticere tegn på forandringer og fremtidssvangre tendenser i disse, men at skabe et samtidskritisk blik for, at udviklingen det pædagogiske og uddannelsesvidenskabelige felt kunne være anderledes.

Enhedens forskning understøtter undervisning på forskellige af instituttets uddannelser, herunder moduler på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab, moduler på kandidatuddannelserne i hhv. uddannelsesvidenskab, pædagogisk sociologi og pædagogisk psykologi samt på masteruddannelserne.

Eksterne deltagere

Anders Fogh Jensen
Christian Stenbak Larsen (UC Metropol)
Katrin Hjort (SDU)
Dion Rüsselbæk Hansen (SDU)