DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pædagogik på kanten

Om forskningsenheden

Forskningsenheden undersøger, hvilke forhold på tværs af kortere og længerevarende særlige indsatser for unge ’på kanten’, der har betydning for udsatte unges fortsatte tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Det drejer sig om tilbud til unge, der har en række faglige, sociale eller emotionelle vanskeligheder. Forskningsenheden undersøger endvidere, hvilke pædagogiske konstellationer og tilgange, der kan bidrage til at fastholde unge i uddannelse og beskæftigelse. Forskningsenheden varetager følgeforskning i en række projekter for unge på kanten og bidrager med indsamling af empiri, analyse og teori baseret på danske, skandinaviske og internationale særlige indsatser for unge med faglige, sociale eller emotionelle vanskeligheder.  En del af forskningsenhedens aktiviteter er således at bidrage med viden til igangsættelse af udviklingsprojekter for unge på kanten. Forskningsenhedens medlemmer publicerer løbende fra de aktiviteter, der står i centrum for enhedens undersøgelser. Forskningsenheden har modtaget bevillinger til forskning og følgeforskning fra bl.a. Lb-Fonden og Lauritzen Fonden.

Projekter

Forskningsenheden har bidraget med forskning og udvikling i følgende projekter

 • Anholtprojektet
 • DrengeAkademiet
 • EsbjergAkademiet
 • Fulton projektet
 • Challengeprojektet
 • Togo projektet
 • Frysehuset
 • P-tech

Publikationer

 1. Andersen, F.Ø., Wilson, D., Klange, E. og Kristensen, R.M. (2018). Esbjergakademiet 2017. Videnskabelig rapport på baggrund af følgeforskning. Forskningsrapporten er publiceret som e-bog af DPU, Aarhus Universitet
 1. Andersen, F.Ø, Larsen, N. & Klange, E. (2018). Training of Trainers in Togo. Forskningsrapport publiceret af DPU, Aarhus Universitet.
 2. Petersen, K. B. (2014). Uformel og interkulturel læring blandt unge europæere : Anholt 2013 : Forskningsrapport. Publiceret af DPU, Aarhus Universitet.
 3. Petersen, K. B. (2015). Inklusion af utilpassede unge: Anholt-projektet og alternative pædagogiske interventionsformer. I: Petersen, K.B. (red). Perspektiver på inklusion. Cursiv nr. 15.København: DPU, Aarhus Universitet.
 4. Petersen, K.B. (2017). The pedagogical approach of the Anholt projects : an innovative European  Perspective on learning-to-learn mobility projects? Reflections and discussions. In: Devlin, M., Kristensen, S., Krzaklewska, E., Nico, M. (eds). Learning mobility, social inclusion and non-formal education: Access, processes and outcomes. Strassbourg: Council of Europe Publishing
 5. Petersen, K.B & Andersen, F.Ø. (in press). Reflections based on the approach of the P-tech schools in the US: A New Education Pathway for Marginalized Youth? In : International Society for Teacher Education. Journal. 22, 1, 12 s.
 6. Ørsted Andersen, F. (2017). Motiverende undervisning. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
 7. Ørsted Andersen, F. & Bondo Christensen, A. (2017). Tiden er moden til forsøg med læreruddannelse på kandidatniveau. Kronik i Politiken 06.10.17.
 8. Ørsted Andersen, F. & Schultz Jørgensen, P. (2017). Karakterdannelse er nøglen til uddannelse. Kronik i: Politiken 19.7.17.

Deltagere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Andersen, Frans Ørsted Lektor frans@edu.au.dk +4587163908 1483, 549 /Kbh:D245
Kristensen, Rune Müller Adjunkt ruvk@edu.au.dk +4587163653 D, 354
Petersen, Karen Bjerg Lektor kp@edu.au.dk +4587163821 1483, 551