DPU

Aarhus Universitets segl

Naturfagsdidaktik og naturperspektiver

Om forskningsenheden

Forskningsenhedens opgave er at være ramme for forskning i vores relation til natur/ læreprocesser i og om natur og deres tilknytning til naturfagene i uddannelsessystemet, sådan som de udfolder sig i både formelle og uformelle uddannelsesmiljøer og praksisser. Enheden skal være et forum for faglig dialog og udvikling funderet i medarbejdernes forpligtigende engagement.

Forskningsområder

Enheden beskæftiger sig med natur/naturperspektiver og naturfagenes didaktik, herunder betydningen af læring om natur og naturfænomener for bæredygtig udvikling med særlig fokus på:

  • Interesser og holdninger
  • Læring
  • Samspillet mellem oplevelsesbaseret (multimodal) og begrebslig (sproglig) mening
  • Naturoplevelser
  • Teknologibrug og teknologiliteracy
  • Undervisning i naturvidenskabelig metode
  • Faglige indholdsbeskrivelser
  • Læringsmiljøer, herunder laboratorier, museer og naturomgivelser
  • Evaluering

Feltet omfatter undervisning og læring knyttet til naturfagsområdet, forstået i både snæver forstand, som de etablerede naturvidenskabelige fagdiscipliner, og i bred forstand, som naturen per se; dens fænomener, lovmæssigheder og grænsebetingelser af betydning for undervisning i bæredygtig udvikling.

Feltet udbredes både vertikalt (fra de yngste børn til voksne) og horisontalt (det vil sige også i kontekster uden for uddannelse, som fx fritidsliv og familieliv, og både i almene og erhvervsrettede uddannelser). Feltet udbredes desuden bagudrettet i en historisk kontekst og fremadrettet orienteret mod fremtidens naturfaglige udfordringer.

Forskningen beror både på kvalitative, kvantitative og teoretiske tilgange. Den angår såvel begrundelser og kritisk vurdering af fagområdernes relevans, undersøgelser og analyse af fagligt indhold, aflæringskontekster og mulighed for konstruktion af mening, undersøgelse af elevers læring, holdninger og interesser for områderne og af tiltag for særlige elevgrupper.